Vak: Statistiek credits: 3

Vakcode
ITVP18DAV4
Naam
Statistiek
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
J.F. van der Lee
Werkvormen
 • Hoorcollege
 • Werkcollege
Toetsen
 • Practicum - Overige toetsing
 • Statistiek - Schriftelijk, organisatie tentamenbureau

Leeruitkomsten

De student:
 
 • Herkent verschillende datatypes in een dataset.
 • Is in staat om in een eenvoudige en gegeven context een statistische analyse uit te voeren.
 • Onderzoekt in een gegeven dataset (lineaire) verbanden en leidt daarbij een lineair model af.
 • Herkent een actuele kansverdeling en kan hier mee rekenen
 

Inhoud

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:
 • Meetschalen en typen variabelen;
 • Grafieken, spreidingsmaten, centrummaten;
 • Associatie, lineaire regressie en correlatie;
 • Tijdreeksen en voortschrijdend gemiddelde
 • Normaalverdeling

School(s)

 • Instituut voor Communicatie, Media & IT