Vak: IT Service Management credits: 3

Vakcode
ITVP18ITS2
Naam
IT Service Management
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
J.F. van der Lee
Werkvormen
 • Hoorcollege
 • Opdracht
 • Practicum / Training
Toetsen
 • ITSM - Schriftelijk, organisatie tentamenbureau
 • Practicum - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student kan de best practices beschrijven  van:
 • Incident management
 • Change management
 • Problem management
 • Configuration management
 • Service Level management
 • Overige ITIL processen
 • Functioneel beheer
 
De student is in staat in een eenvoudige context de volgende beroepsproducten te realiseren:
 • Procesbeschrijving
 • Audit rapport
 • Probleem analyse
 • Risicoanalyse

Inhoud

Het vak behandelt ITIL, in het bijzonder de 5 belangrijkste processen. Tevens wordt aandacht besteed aan functioneel beheer:  de operationele processen van het BiSL framework. Voor het vak moeten in de werkcolleges 4 beroepsproducten worden gemaakt.

School(s)

 • Instituut voor Communicatie, Media & IT