Vak: Security Awareness credits: 3

Vakcode
ITVP18ITS4
Naam
Security Awareness
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
J.F. van der Lee
Werkvormen
 • Hoorcollege
 • Practicum / Training
Toetsen
 • Practicum - Overige toetsing
 • Security Awareness - Schriftelijk, organisatie tentamenbureau

Leeruitkomsten

De student benoemt de volgende begrippen, en legt deze uit:
 • Security key concepten
 • Controls en security processen
 • Business impact analyse
 • Business continuity plan
 • Security policy en hoe om te gaan met aanvallen
 • Risicobeoordeling
 • Social engineering en relevantie voor de organisatie
 • Social engineering aanval / tactiek en preventie
 • Recht intellecteel eigendom
 • Recht privacy

Inhoud

In deze module ga je kennis maken met drie onderdelen die bij bewustwording van security hoort nl:
ICT en Recht (privacy en auteursrecht)
Social Engineering (methoden en technieken om informatie van mensen te krijgen)
Informatiebeveiliging in organisaties (kernbegrippen en principes die bij informatiebeveiliging horen zoals wie is verantwoordelijk, hoe zet je een beveiligingsplan op)

School(s)

 • Instituut voor Communicatie, Media & IT