Vak: Databases 1 credits: 4

Vakcode
ITVP18WEB2
Naam
Databases 1
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
4
Taal
Nederlands
Coördinator
J.F. van der Lee
Werkvormen
 • Practicum / Training
 • Werkcollege
Toetsen
 • Databases 1 - Schriftelijk, organisatie tentamenbureau
 • Practicum - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student kan
 • (relationeel) datamodel omschrijven
 • tabelstructuur omschrijven
 • beperkingsregels en gedragsregels opstellen
 • communiceren met een database (SQL SELECT)
 • informatie ophalen uit èèn of meerdere tabellen
 • verbanden tussen tabellen leggen (joins)
 • statistische informatie verzamelen uit tabellen (o.a. SUM, AVG)
 • gevonden informatie groeperen
 • informatie opvragen met gebruik making van subselects
 • views opstellen
 • gegevens in een database manupuleren (UPDETE, INSERT, DELETE)

Inhoud

Een tweetal onderwerpen komen ter sprake bij dit onderdeel:
1. Databases
Bij dit onderdeel is het de bedoeling een database te bouwen die voldoet aan opgegeven eisen.
Aandacht voor: entiteiten, attributen, relaties, contraints en ERD.
2. SQL
Een database kan op meerdere wijzen gemanipuleerd worden. Hier wordt gebruikt gemaakt van Firebird, een SQL database en de statements SELECT, UPDATE, INSERT, DELETE. Daarnaast komen nog een aantal commando’s aan bod om de structuur van de database te wijzigen (DDL-actions.)

School(s)

 • Instituut voor Communicatie, Media & IT