Vak: Web Programmeren (PHP) credits: 4

Vakcode
ITVP18WEB3
Naam
Web Programmeren (PHP)
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
4
Taal
Nederlands
Coördinator
J.F. van der Lee
Werkvormen
 • Hoorcollege
 • Practicum / Training
Toetsen
 • Practicum - Overige toetsing
 • Web programmeren (PHP) - Computer, organisatie tentamenbureau

Leeruitkomsten

De student kan:
 • Keuzestructuren en diverse loop-vormen toepassen
 • Arrays begrijpen en toepassen
 • Functies begrijpen en toepassen
 • Webformulieren begrijpen en toepassen
 • Een koppeling maken tussen een webpagina en een databaseverbinding met een database
 • Middels een webpagina, gegeven creëren, lezen, bijwerken en verwijderen (CRUD)
 • Een webformulier valideren
 • Een webapplicatie van een eenvoudige lay-out voorzien
 • Autorisatie toepassen en gebruikers aan verschillende rollen toewijzen
De eerste vier (4) punten vormen de leerstof voor de practicumtoets, de overige punten worden bij het project getoetst.

Inhoud

In deze cursus wordt aandacht geschonken in eerste instantie aan de meest elementaire onderwerpen van het programmeren.
Wat zijn variabelen, wat zijn datatypes en het aanleren van basissyntax.
Tevens maken studenten kennis met het leren nadenken over algoritmen, denkwijzen hoe problemen aangepakt kunnen worden.
Vervolgens is er ruim aandacht voor:
 
 • Controle structuren, zoals if … else, logische expressies en meerdere vormen waarin lussen een hoofdrol spelen, met als doel controle uit te kunnen oefenen op de wijze waarop code gaat worden uitgevoerd.
 • Veel PHP-functies zullen de revue passeren, functies uit de bibliotheken van PHP als ook zelfgedefinieerde functie.
 • Studenten krijgen kennis hoe PHP gebruikt kan worden om een koppeling met een database te kunnen leggen.
 • Nadat de koppeling tot stand is gekomen met een database, aandacht voor CRUD, create, read, update en delete. Dit zijn de belangrijkste statement om gegevens uit de database te manipuleren.
 • Tot slot is er aandacht voor authenticatie. Daarbij aandacht voor het inlogproces, gebruikersnaam en wachtwoord, en het toekennen van rechten.

School(s)

 • Instituut voor Communicatie, Media & IT