Vak: Project Management 1 credits: 2

Vakcode
ITVP19DAB3
Naam
Project Management 1
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
2
Taal
Nederlands
Coördinator
J.F. van der Lee
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Practicum / Training
  • Werkcollege
Toetsen
  • Project Management 1 - Schriftelijk, organisatie tentamenbureau

Leeruitkomsten

De student kan:
 
  • De scrum-rollen: ProductOwner, ScrumMaster en ontwikkelaar en de bijbehorende kenmerken omschrijven en toepassen
  • De scrum-activiteiten: sprintplanning, dagelijkse scrumvergadering, sprintdemo, sprint retrospectief omschrijven en toepassen
  • Maak scrum-artefacten: product-backlog, sprint-backlog, definition of done omschrijven en toepassen
  • User stories kunnen omschrijven en toepassen
  • Met behulp van de tool “Trello” een Scrum-project inrichten

Inhoud

Projectmanagement 1 staat in het teken van Agile projectmethoden, met name Scrum. Voor softwareontwikkeling is Scrum momenteel de standaard die in de praktijk wordt gebruikt.
 
Het vak bestaat uit 1 hoorcollege en 4 werkcolleges. In de werkcolleges worden, naast nadere uitleg, klassikaal een aantal oefeningen gedaan om de Scrum principes duidelijk te maken. In het project van dit thema ga je daadwerkelijk met de Scrum methodiek aan de slag.
 
Als je de spelregels van Scrum niet kent, levert dat grote problemen op in het projectteam.

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT