Vak: International Communication 2 credits: 1

Vakcode
ITVP19DAB8
Naam
International Communication 2
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
1
Taal
Nederlands
Coördinator
J.F. van der Lee
Werkvormen
  • Werkcollege
Toetsen
  • International Communication 2 - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student kan zakelijk en technisch Engels op niveau 1 gebruiken in een professionele IT context.
De student is zich bewust van verschillen tussen zijn eigen en andere culturen.

Inhoud

Internationale en interculture professionele communicatie op intermediate tot upper-intermediate niveau. De student gebruikt zowel mondelinge als schiftelijke Engelse zakelijke communicatie in een IT context. Hierbij komen eveneens culturele verschillen aan bod.

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT