Vak: Configuratiemanagement credits: 1

Vakcode
ITVP19DAB9
Naam
Configuratiemanagement
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
1
Taal
Nederlands
Coördinator
J.F. van der Lee
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Practicum / Training
Toetsen
  • Configuratie Management - Overige toetsing

Leeruitkomsten

de student kan:
  • de rol van versiebeheer in het ontwikkelproces uitleggen;
  • de structuur van de versiebeertool Git beschrijven;
  • werken met verschillende gedistribueerde Git-repositories;
  • branching en merging toepassen met Git.

Inhoud

Het ontwikkelen van software gebeurt bijna altijd in teamverband. De codebasis van het eindproduct bestaat uit vele, in de praktijk soms honderden, bestanden, die elk een eigen versie hebben. Meerdere ontwikkelaars kunnen, tegelijk, aan hetzelfde bestand aan het werk zijn.

Het meest populaire versiebeheersysteem is tegenwoordig Git, gemaakt door de ontwikkelaar van het Linux-besturingssysteem, Linus Torvald. Git is ideaal voor grootschalige gedistribueerde open source software ontwikkeling. Gecombineerd met GitHub, de 'sociale codering'-website, maakt Git het makkelijk om gezamenlijk aan code te werken.

In deze cursus zal je de noodzaak van versiebeheer en de filosofie van Git leren begrijpen en waarderen. Door opdrachten te doen krijg je hands-on ervaring met de basiscommando's van Git. En behalve dat je met Git leert werken, leer je ook het een en ander over gedistribueerde systemen, hashing en 'content adressable' databases.
 

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT