Vak: Project Data-analyse & Datavisualisatie credits: 2

Vakcode
ITVP19DAV1B
Naam
Project Data-analyse & Datavisualisatie
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
2
Taal
Nederlands
Coördinator
J.F. van der Lee
Werkvormen
  • Projectonderwijs
Toetsen
  • BITM Project Data Analysis - Overige toetsing

Leeruitkomsten

De student kan:
  • een eenvoudige database maken ten behoeve van analyse op een dataset;
  • gegeven een dataset, geschikte visualisaties maken ten behoeve van analyse en ter ondersteuning van advies;
  • een beschrijvende statistische analyse toepassen op een gegeven dataset;
  • een gegeven dataset beschrijven en analyseren aan de hand van beschrijvened statistiek in het licht van een eenvoudige bedrijfskundig vraagstuk;
  • rapporteren over bevindingen n.a.v. analyse in het licht van een eenvoudig bedrijfskundig vraagstuk;
  • een advies uitbrengen over de bijdragen aan een envoudige bedrijfskundige doelstelling.

Inhoud

Vanaf week 4 werken studenten in groepen die een dataset analyseren. De dataset wordt vooraan opgegeven als platte tekst (utf-8) en moet worden gelezen in een relationeel databasesysteem. Studenten zijn vrij in hun keuze voor dit systeem, zolang het relationeel is en een brug vormt naar de visualisatiesoftware die wordt gebruikt in de tweede helft van het project. Elke week heeft een specifiek onderwerp en doel dat de groepen zullen bespreken tijdens hun wekelijkse vergadering met hun mentor.
 
De groepen moeten de gegeven dataset transformeren om deze te onderwerpen aan beschrijvende statistische analyses en “pattern finding”. Vragen die door deze analyses kunnen worden beantwoord, moeten worden gedefinieerd door intensief onderzoek van de set, het professionele domein dat het vertegenwoordigt en - misschien - interviews met belanghebbenden en professionals. Met behulp van het database-systeem van hun keuze en de gegeven visualisatiesoftware, zullen de studentengroepen verschillende visualisaties van de antwoorden creëren.
 
Naast een groepswerkverslag maken de studenten een groepsaffiche-presentatie waarin ze de belangrijkste bevindingen toelichten.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT