Vak: Business Process Management 1 credits: 3

Vakcode
ITVP19DAV3
Naam
Business Process Management 1
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
J.F. van der Lee
Werkvormen
  • Gastcollege
  • Hoorcollege
  • Werkcollege
Toetsen
  • Business Process Management 1 - Computer, organisatie tentamenbureau

Leeruitkomsten

De student:
 
- identificeert knelpunten in een enkelvoudig bedrijfsproces in een casus vanuit de BPM-theorie.
- beschrijft de inhoud van de fasen van de BPM-levenscyclus vanuit de BPM-theorie. 
- identificeert voorstellen voor verbetering van enkelvoudige bedrijfsprocessen op basis van BPM-heuristieken.         
- analyseert fouten in enkelvoudige bedrijfsprocessen op basis van BPM-kwaliteitscriteria. 
- legt uit hoe een bedrijfsprocesarchitectuur is opgebouwd op basis van de BPM-theorie.  

 

Inhoud

Elke organisatie realiseert haar lange-termijndoelstellingen. Daartoe voert elke organisatie een keur van activiteiten uit, bijv. software produceren, producten en diensten verkopen, facturen sturen naar klanten. Al die activiteiten dienen gestructureerd en op een bepaalde manier gecombineerd worden tot zogenaamde "bedrijfsprocessen", die er voor zorgen dat een constante kwaliteit van dienstverlening naar de klant (de output van al die bedrijfsprocessen) gerealiseerd kan worden.   

Een bedrijfsproces kan dan ook gedefinieerd worden als een serie samenhangende activiteiten, die in een organisatie wordt uitgevoerd om specifieke bedrijfsdoelen te behalen. Het realiseren van deze specifieke bedrijfsprocesdoelen draagt op haar beurt weer bij aan het realiseren van de lange-termijndoelstellingen van een organisatie.
Bedrijfsprocessen vormen daarnaast een belangrijke laag in de IT-architectuur, waarbij geldt dat informatiesystemen de bedrijfsprocessen ondersteunen.  

In dit vak leert de student dan ook de basiskennis over enkelvoudige bedrijfsprocessen en het verbeteren ervan op een kwalitatieve wijze. Dit heet “business process management“, BPM. In het vak BPM-1 neemt de student kennis van de BPM-levenscyclus, identificeert en analyseert de student bedrijfsprocessen en leert de student bedrijfsprocessen te modelleren op basis van een modelleringstaal, met behulp van een modelleringstool. 
Bij dit vak hoort een BPM-project, waarin de student een verbeterd bedrijfsproces volledig automatiseert op basis van een Business Process Management System.  

 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT