Vak: Workshop C&S 1 Beroepsoriëntatie credits: 1

Vakcode
ITVP19ITS6
Naam
Workshop C&S 1 Beroepsoriëntatie
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
1
Taal
Nederlands
Coördinator
J.F. van der Lee
Werkvormen
  • Opdracht
Toetsen
  • C&S1 - Overige toetsing

Leeruitkomsten

Beroepsorientatie

De student evalueert en monitort zijn studievoortgang.

De student maakt studiekeuzes en formuleert studiedoelen.

De student reflecteert op zijn eigen acties en  benoemt zijn sterke en zwakke punten om vervolgens zijn gedrag hierop aan te passen. 

De  student zet een interviewschema op, volgens de theorie.

 

 

Inhoud

De student interviewt een derde- of vierdejaars stagiaire over de aansluiting tussen de opleiding en de stage. Hij presenteert zijn bevindingen aan medestudenten en de docent en reflecteert hierop in een verslag. 

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT