Vak: Gedragsbeïnvloeding credits: 5

Vakcode
TPVM14PSY6
Naam
Gedragsbeïnvloeding
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
A. van den Bos
Werkvormen
 • Hoorcollege
Toetsen
 • Schriftelijk tentamen - Computer, organisatie tentamenbureau

Leeruitkomsten

De student kan concepten en theorieën rondom gedragsbeïnvloeding herkennen en benoemen, zoals
 • de veranderbaarheid van gedrag;
 • het leerproces (klassieke conditionering, operante conditionering, sociaal leren, cognitief leren);
 • behoeften, doelen, attituden en gedrag (theorie van gepland gedrag, ASE-model, norm-activation model);
 • zelfregulatie, hoe gedrag te reguleren en strategieën om kans te vergroten;
 • de invloed van andere mensen op de beïnvloeding van gedrag;
 • concrete beïnvloedingsstrategieën.

Inhoud

In deze conceptuele cursus wordt ingegaan op de belangrijkste theorieën en kernconcepten omtrent ‘beïnvloeden van gedrag’.
 
De student krijgt een kader waarin de vaardigheden, die in andere leerlijnen worden geleerd, ingezet kunnen worden, door:
 • kennis over waarom mensen doen wat ze doen, hoe gedrag verklaard kan worden;
 • inzicht in hoe mensen hun eigen gedrag beïnvloeden;
 • inzicht in hoe het gedrag van anderen beïnvloed en veranderd kan worden.
 
In deze cursus staat het verwerven van kennis centraal (en niet het oefenen van concrete vaardigheden). Studenten kunnen de theoretische inzichten vervolgens integreren in meer verdiepende cursussen over specifieke gedragsveranderingssettings en technieken, zoals progressiegerichtgericht coachen en motiverende gespreksvoering.
 
De bij deze cursus opgedane kennis kan gebruikt worden bij de beroepsrollen trainer, coach of voorlichter. Het verkrijgen van inzicht in de mechanismen rondom gedragsbeïnvoeding is een belangrijke eerste stap naar het als professional inzetten van interventies in de vorm van voorlichting, training en coaching.
Een aantal concrete voorbeelden van beroepsrollen waarin een beroep gedaan kan worden op de kennis over gedragsbeïnvloeding zijn:
 • Trainer voor een groep werknemers van een verpleeghuis over hoe om te gaan met conflicten;
 • Coach in een persoonlijk coachingstraject met een teamleider op een onderwijsinstelling om beter leiding te geven;
 • Voorlichter op een basisschool om jongeren voor te lichten over de risico’s van alcoholgebruik op jonge leeftijd;
 • Als beroepsontwikkelaar van preventie- en interventieprogramma’s bij een trainings- en adviesbureau;
 • Als collega, in welke functie dan ook, wanneer situaties ontstaan waarin verandering van het eigen gedrag van belang is.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Academie voor Sociale Studies