Vak: Wereldburgerschap credits: 5

Vakcode
TPVM17PSY7
Naam
Wereldburgerschap
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
S.T.M. Wolters
Werkvormen
 • Opdracht
 • Werkcollege
Toetsen
 • Actieve Participatie - Actieve participatie
 • Projectopdracht - Opdracht

Leeruitkomsten

 • De student kan zichzelf in meerdere sociale rollen beschrijven.
 • De student kan voorbeelden geven van praktijk situaties waarin een professional te maken kan krijgen met het thema diversiteit.
 • De student kan mogelijke psychologische verklaringen geven voor diversiteit gerelateerde problemen in de samenleving.
 • De student kan op verschillen op macro- en microniveau  benoemen tussen meerderheid- en minderheidsgroepen.
 • De student kan voorbeelden geven over zijn eigen handelen t.a.v. de competenties ‘culturele empathie’, ‘flexibiliteit’, ‘sociaal initiatief’, ‘openmindedness’ en ‘emotionele stabiliteit’.
 • De student kan uitleggen wat de invloed is van zijn eigen stereotypen op intercultureel contact.
 • De student kan zijn eigen normen en waarden toelichten.
 • De student kan uitleggen welke vaardigheden bijdragen aan interdisciplinair en internationaal samenwerken.
 • De student kan benoemen welke gedragsregels (geschreven en/ of ongeschreven) er gelden binnen zijn of haar beroepsgroep.
 • De student weet welke handvatten gebruikt kunnen worden om zijn/haar oordeel uit te stellen.

Inhoud

In een samenleving die steeds meer divers wordt, is diversiteit niet meer weg te denken. Hoe gaan wij met diversiteit om en hoe krijgt het omgaan met diversiteit een plek in ons professionele handelen? Door middel van actieve deelname aan 7 bijeenkomsten en het maken van opdrachten uit het werkboek komen een aantal onderwerpen aan bod. Centraal binnen deze cursus staat de vaardigheid ‘oordeel uitstellen’. Om hier mee te oefenen wordt de student een aantal handvatten aangeboden. Wij hopen dat de student door het actief deelnemen aan de lessen en door het maken van de opdrachten zichzelf ontwikkelt tot een sensitieve professional die zijn/haar oordeel weet uit te stellen, die kan luisteren naar een andere mening, die kan doorvragen, en tot een weloverwogen eigen oordeel kan komen zonder dat hij/zij een ander daarmee schoffeert. 

Bijzonderheden:
Mocht aan het eind van de Minor blijken dat de niet alle cursussen heeft gehaald, dan moet de student het volgende doen: 
Voor alle hoorcollege-cursussen meld de student dit via het e-mailadres: minor-tp@org.hanze.nl met een verzoek om inschrijving in Osiris (dit kan de student namelijk niet zelf doen). Daarnaast enrollt de student zich in Blackboard zodat de student bij de desbetreffende studiehandleiding kan. De roosters zijn 15 werkdagen voor aanvang van het blok zichtbaar in het Digirooster bij SASS/4/PSYCH MINOR.
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Academie voor Sociale Studies