Vak: Duurzaam gedrag credits: 5

Vakcode
TPVM18DUURZ
Naam
Duurzaam gedrag
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
L.A.M.H. Germes
Werkvormen
  • Opdracht
  • Werkcollege
Toetsen
  • Projectopdracht - Opdracht

Leeruitkomsten

  1. Aan het einde van het programma heeft de student de basiskennis van de energietransitie en over de modellen uit de psychologie die van invloed zijn op de energietransitie.
  2. Aan het einde van het programma past de student de modellen uit de psychologie toe bij het onderbouwen van een gedragsinterventie op het gebied van de energietransitie.
  3. Aan het einde van het programma ontwerpt de student onder begeleiding een onderbouwde gedragsinterventie om duurzaam gedrag te bevorderen.
  4. Aan het einde van het programma analyseert de student onder begeleiding op basis van veldonderzoek de effectiviteit van een gedragsinterventie.
  5. Aan het einde van het programma presenteert de student een onderbouwde gedragsinterventie.

Inhoud

‘Hoe kunnen we duurzamer gaan leven?’ Je kunt tegenwoordig niet meer om het begrip duurzaamheid heen, het is een actueel onderwerp. Binnen verschillende werkvelden wordt de vraag gesteld ‘hoe kan duurzaam gedrag gestimuleerd worden?’, bijvoorbeeld binnen lokale en regionale overheden, scholen en bedrijven. Gedrag speelt een belangrijke rol binnen het thema duurzaamheid; duurzaam leven is voor een deel gewoon aanpassen van gedrag.

Er zal in eerste drie weken theorie behandeld worden door middel van een online module. De student leert in deze cursus hoe  psychologische theorieën toegepast kunnen worden in zeer praktische situaties die te maken hebben met duurzaamheid. Tijdens deze cursus gaat de student aan de hand van de methode Design Thinking aan de slag om een interventie te ontwikkelen om duurzaam gedrag te bevorderen. Deze interventie wordt in de praktijk getest en geëvalueerd. Het geheel wordt afgesloten met een presentatie van een eigen duurzaam gedragsinterventie.

De cursus wordt verzorgd door docenten en onderzoekers van het lectoraat Communication, Behaviour & the Sustainable Society (onderdeel van het Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool) en zal plaatsvinden in de Energy Academy Europe.


Bijzonderheden:
Zie voor de Actieve Participatie de SHL.
Mocht aan het eind van de Minor blijken dat de student niet alle cursussen heeft gehaald, dan moet de student het volgende doen: 
Voor alle hoorcollege-cursussen meld de student dit bij mail-adres: minor-tp@org.hanze.nl met een verzoek om inschrijving in Osiris (dit kan de student namelijk niet zelf doen). Daarnaast enrollt de studet zich ook in Blackboard zodat de bij de desbetreffende studiehandleiding kan. De roosters zijn 15 werkdagen voor aanvang van het blok zichtbaar in het Digirooster. Kijk bij: SASS/4/PSYCH MINOR

 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Academie voor Sociale Studies