Vak: Beïnvloeden van gedrag van groepen: Trainen credits: 2

Vakcode
TPVM19PSY1B
Naam
Beïnvloeden van gedrag van groepen: Trainen
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
2
Taal
Nederlands
Coördinator
A.R.M. Terwisscha Van Scheltinga
Werkvormen
 • Practicum / Training
 • Werkcollege
Toetsen
 • Vaardigheidstoets - Vaardigheidstoets

Leeruitkomsten

Na afronding van de cursus ‘Trainen’ beheers je de competentie ‘gedragsbeïnvloeding’ op een basisniveau, zodat de student essentie weet hoe hij/zij (in de eigen beroepspraktijk) door de interventie trainen,  gedrag kan beïnvloeden.

Niveau per leeruitkomst:
Inleidend


Cursusleeruitkomst:

Leeruitkomst 1 Blok 1 en blok 3
De student kan in groepsverband een effectieve en consistente trainingshandleiding (bestaande uit een analyse en een draaiboek) ontwerpen, zodanig dat een trainer de training met één uur voorbereiding kan uitvoeren. In het eerste blok is de analyse klaar:

Subdoelen

 1. De student kan een intake bij de opdrachtgever uitvoeren en verwerken.
 2. De student kan een brainstorm houden en de uitkomsten verwerken.
 3. De student kan trainingsdoelen formuleren.
 4. De student kan een intake bij de deelnemers houden en verwerken.
 5. De student kan een concept programma opzetten.

Leeruitkomst 2 Blok 2 en blok 4
De student maakt het draaiboek definitief kan een onderdeel van de training zelfstandig uitvoeren, zodanig dat het leren van de deelnemers gefaciliteerd wordt:

Subdoelen:

 1. De student kan een definitief draaiboek maken.
 2. De student kan een eenvoudige oefening (bijv een energizer) instrueren en nabespreken.
 3. De student kan een inleiding uitvoeren waarbij autoriteit weggegeven en toegevoegd wordt.
 4. De student kan een eenvoudige werkvorm (bijv onderwijsleergesprek)  uitvoeren en nabespreken.
 5. De student kan een complexe werkvorm ( bijv een rollenspel; praktijksimulatie) uitvoeren, begeleiden en nabespreken.

 

Inhoud

In deze cursus van de Minor Toegepaste Psychologie leert de student zichzelf beter kennen in de rol van trainer. Bij trainen
gaat het veelal om het aanzetten van mensen tot zelfreflectie en het aanleren van nieuw gedrag. In deze cursus wordt in
groepsverband een training ontworpen en uitgevoerd. De cursus wordt afgesloten met een trainingshandleiding en met het
uitvoeren van de training voor medestudenten.

Bijzonderheden:
Actieve participatie is voorwaardelijk voor vaardigheidsstoets

 
 
 
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Academie voor Sociale Studies