Vak: Beïnvloeden van gedrag van Individuen: Progressiegericht werken credits: 5

Vakcode
TPVM19PSY2
Naam
Beïnvloeden van gedrag van Individuen: Progressiegericht werken
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
J.M. Biemond
Werkvormen
 • Hoorcollege
 • Intervisie
 • Opdracht
 • Patient Behandeling
 • Practicum / Training
Toetsen
 • Presentatie obv portfolio - Presentatie

Leeruitkomsten

Beïnvloeden van gedrag (leeruitkomst 4), Beïnvloeden van gedrag (leeruitkomst 5), Beïnvloeden van gedrag (leeruitkomst 6)


Niveau:
Inleidend


Cursusleeruitkomst:

 • De student kan aan het eind van het semester uitleggen wat de theorietische pijlers zijn van progressiegericht werken: ZDT van Deci & Ryan; Mindsets van Dweck; de betekenis van progressie van Amabile; Deliberate practise van Anderson.
 • De student kan uitleggen wat de betekenis is van progressiegericht werken voor zijn eigen toekomstige werkveld.
 • De student kan een progressiegericht gesprekkenserie voeren, hetzij adviserend, instruerend, sturend of helpend, naar keuze.
   

Inhoud

De cursus begint met Onderdeel 1“Jezelf als  lerend instrument”. Dit is een voorbereidend blokje van drie bijeenkomsten. Hierin vergroot de student zijn zelfbewustzijn, door onderzoek te doen naar de eigen leerdoelen en kwaliteiten die hij daarbij kan inzetten en presenteert hij deze aan de leergroep. Dit onderdeel is ondersteunend voor zowel de vaardighedenleerlijn Beinvloeden van gedrag van individuen (oplossingsgericht coachen), als de integrale leerlijn Beinvloeden van Gedrag van Groepen, dat parallel loopt met deze cursus. In Onderdeel 2 “Coachen met de 8-stappendans” verkrijgt de student vaardigheid in de 8 stappen van de oplossingsgerichte coachingstechniek. Dit onderdeel wordt afgesloten met het daadwerkelijk voeren van een oplossingsgericht eerste coachgesprek met een gastcliënt en een reflectieverslag hierover. In periode 2 vindt het onderdeel 3 “Oplossingsgericht coachen in een traject” plaats. Hierbij gaat om het uitvoeren en monitoren van een coachingstraject met zo mogelijk dezelfde cliënt. In de tijd tussen de gesprekken die de student met de cliënt-student voert vindt groepsintervisie plaats, onder begeleiding van de docent.
 
Bijzonderheden:
Actieve houding in de les, vervangende opdracht voor iedere gemiste bijeenkomst is voorwaarde om mee te kunnen doen aan de toets.

Mocht aan het eind van de Minor blijken dat de student niet alle cursussen heeft gehaald, dan moet deze het volgende doen: 
Voor de practicumvakken Beinvloeden van Gedrag: trainen en Beinvloeden van Gedrag: coachen: meldt de student dit via mail-adres: minor-tp@org.hanze.nl met een verzoek om inschrijving in Osiris (dit kan de student namelijk niet zelf doen). Daarnaast enrollt de student zich in Blackboard zodat hij/zij bij de desbetreffende studiehandleiding kan. De roosters zijn 15 werkdagen voor aanvang van het blok zichtbaar in het Digirooster bij: SASS/4/PSYCH MINOR.
Wanneer de student de cursus niet heeft gehaald omdat hij/zij niet heeft voldaan aan de Actieve Participatie meld deze daarnaast bij de cursuseigenaar (zie daarvoor Blackboard) met een voorstel bij welke lesgroep de voorkeur uitgaat om het programma opnieuw te volgen.

 
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Academie voor Sociale Studies