Vak: Sociale Psychologie credits: 5

Vakcode
TPVM3PSY5
Naam
Sociale Psychologie
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
E. Kamans
Werkvormen
  • Hoorcollege
Toetsen
  • Schriftelijk tentamen - Schriftelijk, organisatie tentamenbureau

Leeruitkomsten

Na het bijwonen van de hoor- en werkcolleges en/of het bestuderen van de stof kan de student:
  1. definities van Sociaalpsychologische concepten, modellen en theorieën (zoals beschreven in de Body of Knowledge) geven en herkennen.
  2. in alledaagse sociale situaties Sociaal psychologische concepten, modellen en theorieën herkennen.
  3. uit Sociaalpsychologische concepten, modellen en perspectieven afleiden hoe mensen zich zullen gedragen in sociale situaties.

Inhoud

De Sociale psychologie richt zich op hoe onze gedachten, gevoelens en gedragingen worden beïnvloed door andere mensen. De meeste sociaal psychologische theorieën zijn zeer breed toepasbaar. In dit programma krijgen studenten kennis van theorieën uit de sociale psychologie. De volgende onderwerpen uit de Sociale Psychologie komen aan bod: sociale cognitie, sociale perceptie, het zelf in een sociale context, zelfrechtvaardiging en besluitvormingsprocessen, sociale invloed, groepsprocessen, interpersoonlijke aantrekkingskracht, pro-sociaal gedrag en vooroordelen.
 
Bijzonderheden:
De roosters zijn 15 werkdagen voor aanvang van het blok zichtbaar in het Digirooster. Kijk bij: SASS/4/minor TP1.
Mocht aan het eind van de Minor blijken dat de student niet alle cursussen heeft gehaald, dan moet de student het volgende doen: 
Voor alle hoorcollege-cursussen meld de student dit bij het mail-adres: minor-tp@org.hanze.nl met een verzoek om inschrijving in Osiris (dit kan de student namelijk niet zelf doen). Daarnaast enrollt de student zich in Blackboard zodat jhij/zij bij de desbetreffende studiehandleiding kan.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Academie voor Sociale Studies