Vak: Inleiding in de Psychologie credits: 5

Vakcode
TPVM8PSY4
Naam
Inleiding in de Psychologie
Studiejaar
2019-2020
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
A.J.E. Schilder
Werkvormen
  • Hoorcollege
Toetsen
  • Schriftelijk tentamen - Schriftelijk, organisatie tentamenbureau

Leeruitkomsten

De student kan in zijn rol als beoordelaar en beïnvloeder van gedrag en in zijn rol als praktijkgericht onderzoeker parate kennis van gangbare psychologische concepten, modellen en perspectieven vertalen naar en toepassen bij vraagstukken uit de eigen beroepspraktijk (leeruitkomst 8 van het Groninger competentieprofiel van de bachelor Toegepast Psycholoog, versie januari 2017).

Deze leeruitkomst is vertaald naar deelleeruitkomsten / lesdoelen waaraan tijdens de hoorcolleges aandacht wordt besteed. Na het bijwonen van de hoorcolleges en het bestuderen van de stof kan de student:

  1. de belangrijkste hoofdstromingen in de psychologie en de namen van de grondleggers benoemen;
  2. de uitgangspunten van deze stromingen beschrijven, voorbeelden geven van uitspraken die kenmerkend zijn voor elk van deze stromingen en de stromingen herkennen in argumenten die mensen gebruiken om hun gedrag of dat van anderen te beschrijven en te verklaren;
  3. belangrijke theorieën op het gebied van waarnemen, leren, geheugen, denken en intelligentie, vormen van bewustzijn, emotie en motivatie, persoonlijkheid, stress, gezondheid en welzijn, psychische stoornissen en therapieën beschrijven en deze toepassen in alledaagse situaties;
  4. beschrijven hoe psychologen kennis vergaren over mensen en hun (intenties tot) gedrag en gedragsverandering;
  5. zijn eigen denken en handelen analyseren en contrasteren aan wetenschappelijk, empirisch onderbouwde kennis;
  6. de grenzen van zijn kennis en vaardigheden erkennen: de student doet geen vergaande uitspraken over het hoe en waarom van menselijk gedrag en is terughoudend in het verklaren en voorspellen van het gedrag van individuen.

Inhoud

In de cursus Inleiding psychologie toetsen we individuele opvattingen of veronderstellingen over menselijk gedrag en de achtergronden daarvan aan wetenschappelijke inzichten die gebaseerd zijn op theoretische verklaringen en empirisch onderzoek. Dan blijken ideeën die berusten op ons gezonde verstand of eigen levenservaringen soms wel maar vaak ook niet bestand tegen de toets van het wetenschappelijke experiment.
Na het volgen van de cursus Inleiding in de psychologie kent de student de belangrijke uitgangspunten, werkwijzen en theorieën uit de psychologie zodat de student die kan toepassen in zijn/haar functioneren als professional in het eigen vakgebied. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: waarneming, leren, geheugen, denken, motivatie, persoonlijkheid en psychopathologie. Naast de geschiedenis van de psychologie en de hoofdstromingen worden ook recente bevindingen, actuele vraagstukken en (ethische) dilemma's besproken.

Deze cursus is onderdeel van de minor Toegepaste Psychologie en legt de basis voor de andere cursussen van de minor. De cursussen worden gegeven in de vorm van hoorcolleges met gelegenheid tot vragen stellen. Aanwezigheid bij de hoorcolleges is niet verplicht. Bij de cursus hoort een Blackboardcourse met achtergrondinformatie in de vorm van artikelen, websites en filmmateriaal als aanvulling op de lesstof.
 
Bijzonderheden:
Studenten die het tentamen na 2 keer niet gehaald hebt en mee willen doen aan een toets in een volgend semester kunnen dat als volgt aanvragen. Stuur een mail aan minor-tp@org.hanze.nl met een verzoek om inschrijving in Osiris (zelf inschrijven kan namelijk niet). Daarnaast kan de student zichzelf enrollen voor de Blackboardcourse zodat de meest actuele informatie, de hoorcolleges en de studiehandleiding beschikbaar zijn. Stuur de mail met een verzoek tot inschrijving voor de toets tijdig want ook hier geldt de normale termijn voor inschrijven voor toetsen (tot 14 kalenderdagen voor de toetsdatum, zie verder hanze.nl bij informatie over toetsen en inschrijven via Osiris).  
De roosters zijn 15 werkdagen voor aanvang van het blok zichtbaar in het Digirooster, kijk bij: SASS/4/MINOR TP.

 
 
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Academie voor Sociale Studies