Vak: Recht credits: 5

Vakcode
ACVH18BL1A
Naam
Recht
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
L.T.J. van Veen
Werkvormen
 • Werkcollege
Toetsen
 • Recht - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

 1. De student analyseert de belangrijkste elementen van het vermogens-, goederen- en verbintenissenrecht ten einde de juridische gevolgen en risico’s van feiten en gebeurtenissen te beschrijven.
 2. De student beschrijft juridische kenmerken van rechtsvormen van organisaties, en past deze toe op een casus.
 3. De student legt voor de BV en NV specifieke onderwerpen uit zoals corporate governance, structuurregeling en beschermingsconstructies.
 4. De student typeert en waardeert de positie van crediteuren, mede in relatie tot een faillissement.
 5. De student typeert overeenkomsten waarin het verrichten van arbeid centraal staat en beschrijft juridische kenmerken hiervan.
 6. De student benoemt wettelijke rechten en plichten van werknemers en werkgevers en past deze kennis toe op casussen.
 7. De student beschrijft de verschillende wijzen waarop rechtsgeldig een einde komt aan een arbeidsovereenkomst en typeert de juridische gevolgen hiervan.
 8. De student onderkent de belangrijkste elementen van het sociaal zekerheidsrecht teneinde de juridische gevolgen van feiten en gebeurtenissen voor de onderneming te beschrijven.

Inhoud

Verdieping Vermogensrecht (Verbintenissenrecht en Goederenrecht)
Inleiding Arbeidsrecht
Vervolg Ondernemingsrecht

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance