Vak: CMV werkweek credits: 1

Vakcode
ACVH19CMV1C
Naam
CMV werkweek
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
1
Taal
Nederlands
Coördinator
D.S. van Heukelem-Kock
Werkvormen
  • Practicum / Training
  • Werkcollege
Toetsen
  • CMV werkweek - Overige toetsing

Leeruitkomsten

Tijdens de CMV werkweek wordt gewerkt aan de voglende FEM-brede leeruitkomsten:
  • De student handeldt binnen een interculturele context volgens beroepscodes en ethische en maatschappelijke (duurzame) normen en waarden.
  • De student demonstreert persoonlijk leiderschap en een professioneel kritische houding bij het handelen binnen de werksituatie rekening houdend met verschillende belangen
  • De student is in staat zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands (F4) en Engels (B2) te communiceren. De communicatie is gericht op advies en professionele meningsvorming.
De leeruitkomsten worden afgetoetst op niveau 3.
 

Inhoud

Tijdens de CMV werkweek staan het trainen van communicatieve vaardigheden centraal. De wijze waarop wordt gecommuniceerd is van wezenlijk belang bij het succesvol uitoefenen van het accountancy beroep.
Naast adviesgesprekken, voert een accountant in de praktijk ook onder andere lastige gesprekken en slecht nieuws gesprekken.
Tijdens de CMV worden gespreksvaardigheden actief geoefend met een accountant uit het werkveld. Centraal in deze gesprekken staat het voeren van een lastig gesprek. Er wordt goefened met het omgaan met druk. Hoe kan een accountant het beste handelen als de accountant tijdens een gesprek onder druk wordt gezet? Hiervoor voert elke student een gesprek met een professional uit het werkveld.
Sluitstuk van de CMV werkweek is een bedrijfsbezoek waar de studenten in groepjes op basis van een managementcase "De Uitdaging" de verschillende softskills (interviewen, adviesformuleren en presenteren) die aan bod zijn gekomen tijdens de opleiding in de prakijtk brengt.
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Business, Marketing en Finance