Vak: Financial Accounting 3 credits: 3

Vakcode
ACVH19FA3A
Naam
Financial Accounting 3
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
H.J. Perdok
Werkvormen
 • Werkcollege
Toetsen
 • Financial Accounting 3 - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

1.      De student kan gebeurtenissen en transacties in de vorm van journaalposten verwerken overeenkomstig BW2 Titel 9 en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving m.b.t. de onderwerpen:

 • kapitaalbelangen
 • consolidatie
 • vreemde valuta, incl. hedge accounting
 • kasstroomoverzicht

2.      De student kan een jaarverslaggeving samenstellen overeenkomstig BW2 Titel 9 en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving m.b.t. de onderwerpen:

 • kapitaalbelangen
 • consolidatie
 • vreemde valuta, incl. hedge accounting
 • verschillen met IAS/IFRS op hoofdlijnen
 • kasstroomoverzicht

3.      De student kan verschillen tussen de vennootschappelijke en fiscale verwerking benoemen en verwerken:

 • in de vorm van journaalposten
 • in de jaarverslaggeving

4.      De student kan vaststellen of een jaarverslaggeving voldoet aan BW2 Titel 9 en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving m.b.t. de onderwerpen:

 • kapitaalbelangen, consolidatie, vreemde valuta, hedge accounting, winstbelasting en kasstroomoverzicht
 • verschillen met IAS/IFRS op hoofdlijnen

Inhoud

Financial Accounting 3 is onderdeel van de OAT-cursus. De basis voor Financial Accounting is in het tweede en derde jaar van de opleiding gelegd in de vakken Bedrijfsadministratie, Business Administration en Financial Accounting 1 en 2. De onderwerpen uit deze jaren komen terug in geĆÆntegreerde opdrachten op gevorderd niveau en worden aangevuld en uitgediept. Nieuw onderwerp is vreemde valuta. Er vindt een verdieping plaats van de onderwerpen: winstbelasting, financiĆ«le instrumenten, kapitaalbelangen, consolidatie en kasstroomoverzichten. Uitgangspunt is NL GAAP (Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving van de Raad voor de Jaarverslaggeving). Van de behandelde onderwerpen moet de student de belangrijkste verschillen met IFRS kennen en kunnen toepassen. Het Handboek Externe Verslaggeving van Deloitte vormt een praktische handreiking voor toepassing van NL GAAP en behandelt de belangrijkste verschillen tussen NL GAAP en IFRS. 

Financial Accounting 3 is onderdeel van een cluster van modules die leiden tot het afleggen van de Overall Toets aan het einde van periode 2. FA 3 wordt voortgezet in periode 3 als onderdeel van de module OAT.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Business, Marketing en Finance