Vak: Internal Control & Accounting Information Systems 2 credits: 3

Vakcode
ACVH19ICA2C
Naam
Internal Control & Accounting Information Systems 2
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
J. Dijkstra-Nicolai
Werkvormen
  • Opdracht
Toetsen
  • ICAIS 2 - Overige toetsing

Leeruitkomsten

Leeruitkomsten ICAIS 2
a De student kan op basis van een bedrijfsbeschrijving van een complexe organisatie een bestuurlijk informatiesysteem of delen daarvan ontwerpen door middel van de volgende onderdelen:
  • de typologie, steunpunten en attentiepunten en randvoorwaarden (waaronder automatisering)
  • de opzet van de administratieve organisatie met interne controlemaatregelen per functioneel proces
  • de relevante managementinformatie ten behoeve van de besturing en het afleggen van verantwoording over de organisatie
  • Je kunt een nauwkeurige beschrijving maken van de procedures die nodig zijn in een organisatie om bedrijfsrisico’s en de inherente risico’s (attentiepunten) tot een minimum te beperken.
b .De student kan in een complexe geautomatiseerde omgeving beschrijven welke maatregelen noodzakelijk zijn om continuïteit, juistheid en volledigheid van de gegevensverwerking en gegevensopslag te waarborgen.

c. De student kan de gevolgen voor de administratieve organisatie en interne controle van moderne informatietechnologie aangeven voor beschreven organisaties.

d.De student kan adviezen geven ter verbetering van een beschreven administratieve organisatie.

e. De student kan een analyse maken van de informatiebehoeften van verschillende functies in een organisatie.

f. Je kunt een analyse maken van de informatiebehoeften van de directie op operationeel en strategisch niveau en beschrijven hoe de prestaties kunnen worden gemeten.
 

Inhoud

ICAIS 2 in jaar 4 is onderdeel van de cursus die aan het einde van periode 4.2 of 4.4 wordt afgesloten met de Over All toets.

Het onderdeel ICAIS van de OAT is een voortzetting van ICAIS / BIV uit het eerste, tweede en derde jaar (IT audit) van de opleiding Accountancy.

Uitgangspunt voor ICAIS in jaar 2 zijn inrichtingsvraagstukken: hoe ziet de ideale administratieve organisatie eruit voor een beschreven huishouding met een bepaalde typologie en moet de student kunnen inspelen op gegeven risico's. In het vierde jaar wordt dit in het grotere kader van beheersing van organisaties geplaatst en uitgebreid met adviesvraagstukken en specifieke vragen over informatiebehoeften van gegeven functionarissen uit de huishouding. De typologieën worden herhaald.
De student werkt voor dit studieonderdeel een aantal casussen uit op niveau 3

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Business, Marketing en Finance