Vak: Biochemie 2 credits: 3

Vakcode
BFVH15BCH2
Naam
Biochemie 2
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
S.M. Nabuurs
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Werkcollege
Toetsen
  • Biochemie 2 - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

  • De structuren van verschillende belangrijke koolhydraten onderscheiden.
  • Energie-veranderingen in verband brengen met elektronenoverdracht via redoxreacties.
  • De reacties uit de glycolyse en citroenzuurcyclus herkennen en de bijbehorende enzymen voorspellen.
  • De gevolgen voorspellen van een verandering in concentratie van regulerende factoren op het metabolisme van koolhydraten.
  • Het mechanisme van elektronen-transport en oxidatieve fosforylering uitleggen.
  • De opbrengst aan energierijke verbindingen, zoals ATP, berekenen na omzetting van bepaalde koolhydraten.

Inhoud

Biochemie 2 richt zich op de dynamiek van de bio-bouwstenen zoals die tot uitdrukking
komt in de metabole routes. De bouwstenen zijn in een levend organisme voortdurend
onderwerp van afbraak en opbouw. Het geheel van deze processen noemen we
metabolisme. Er zal voornamelijk aandacht worden besteed aan de metabole routes
voor koolhydraten.

Literatuur:
Biochemistry: A Short Course, 4th Edition. J.L. Tymoczko, J.M. Berg, L. Stryer. ISBN:
9781319248086 Behandelde Hoofdstukken 10, 14t/m21, 24t/m26

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Life Science & Technology