Vak: Chemische Binding credits: 3

Vakcode
CCVP0CHB
Naam
Chemische Binding
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
E.M. Geertsema
Werkvormen
 • Hoorcollege
 • Werkcollege
Toetsen
 • Chem. Binding - Schriftelijk, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

 • Omschrijven wat EM-straling is en kan hierbij eenvoudige berekeningen uitvoeren;
 • Opbouw en de vorm van orbitalen in een atoom beschrijven;
 • Een electronenconfiguratie/electronendiagram voor een atoom of ion opstellen met behulp van het periodiek systeem;
 • Lewis structuren tekenen voor moleculen en atomen;
 • De VSEPR theorie omschrijven en toepassen bij het voorspellen van bindingshoeken in moleculen en bij het benoemen van de vorm van een molecuul;
 • Een specificatielijst opstellen voor moleculen;
 • trends in het periodiek systeem ten aanzien van eigenschappen van atomen en ionen benoemen en verklaren;
 • De polariteit van een molecuul en van een chemische binding voorspellen.

Inhoud

Na afloop van de module kan de student:
 
 
 • Omschrijven wat EM-straling is en kan hierbij eenvoudige berekeningen uitvoeren;
 • Opbouw en de vorm van orbitalen in een atoom beschrijven;
 • Een electronenconfiguratie/electronendiagram voor een atoom of ion opstellen met behulp van het periodiek systeem;
 • Lewis structuren tekenen voor moleculen en atomen;
 • De VSEPR theorie omschrijven en toepassen bij het voorspellen van bindingshoeken in moleculen en bij het benoemen van de vorm van een molecuul;
 • Een specificatielijst opstellen voor moleculen;
 • trends in het periodiek systeem ten aanzien van eigenschappen van atomen en ionen benoemen en verklaren;
 • De polariteit van een molecuul en van een chemische binding voorspellen.
 
literatuur:
Chemistry, 6th ed. (2014), J.E. McMurry, R.C. Fay, Pearson Education, ISBN10: 0-321-76087-5 H 5      Periodicity and the Electronic Structure of Atoms
H 6      Ionic bonds and Some Main-Group Chemistry
H 7      Covalent bonds and Molecular Structure
Blackboard course thema 1 C & CT Voeding

 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Life Science & Technology