Vak: Veiligheid credits: 1

Vakcode
CCVP15VEILIG
Naam
Veiligheid
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
1
Taal
Nederlands
Coördinator
R. Harms
Werkvormen
  • Hoorcollege
Toetsen
  • Th. 1 - Veiligheid - Schriftelijk, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

Netjes en veilig werken op een chemisch laboratorium, waarbij rekening gehouden wordt met de veiligheidsaspecten (persoonlijke bescherming, gevaarlijk afval, chemiekaarten, enz.)
  • Zelfstandig veilig werken in een laboratorium omgeving
  • De gevaren voor zijn eigen en de andere laboratoriumgebruikers veiligheid voorspellen en analyseren.
  • Accuraat en effectief    reageren    op ontstane gevaarlijke situaties.
  • Lange termijn effecten van zijn handelen inschatten
  • De noodzakelijke hygiĆ«ne in een laboratorium toepassen
  • De noodzakelijke veiligheids en opruimacties met betrekking tot chemicaliĆ«n op de juiste wijze uitvoeren.

 
 
 

Inhoud

De module veiligheid geeft een introductie in de op een lab noodzakelijke kennis wat betreft veilig werken, inclusief een brandblustraining.
 
literatuur:
Het chemisch practicum, R.Udo, H.R.Leene; USBnummer: 9789006921007
Power point presentatie hoorcolleges
Blackboard course thema 1
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Life Science & Technology