Vak: Afstudeeropdracht credits: 30

Vakcode
CEVB15AO
Naam
Afstudeeropdracht
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
30
Taal
Nederlands
Coördinator
G.J. Schnieders
Werkvormen
 • Afstudeeropdracht
 • Individueel
 • Intervisie
Toetsen
 • Afstudeeropdracht - Overige toetsing

Leeruitkomsten

Opleidingscompetenties:
 • WAARDE CREËREN ; De CE’er geeft invulling aan de commerciële koers door duurzame waarde te creëren voor zowel de klant, de organisatie en de maatschappij. Dit doet hij op basis van analyse van data en onderzoek, gericht op het meten van het daadwerkelijk gedrag van de klant. Hij weet deze analyse te vertalen naar een aanpak.
21st-century skills:
 • Initiatief
 • Commercieel bewustzijn
 • Kritisch denken
Leeruitkomsten:
De student kan individueel, binnen de gestelde tijd, elk marketing gerelateerd vraagstuk/probleem uit de praktijk gestructureerd en op basis van verschillende onderzoeksmethoden aanpakken en doet dit in de context van en in afstemming met de organisatie en haar omgeving. De student geeft een aanzet voor implementatie en levert verschillende producten op waarin het advies en de onderbouwing hiervan uit onderzoek, zijn vervat. De student kan tegenover derden (het bedrijf en beoordelaars) zowel de aanpak als de onderbouwde oplossingen in het Nederlands mondeling toelichten en verdedigen. 
Tenslotte is hij in staat te reflecteren op het proces, aanpak en ontwikkeling als excellente marketeer en business professional in het (honours)afstudeertraject.

Inhoud

Niveau:
Gevorderd
 
Inhoud:
Schriftelijk
Het schrijven van een adviesrapport (afstudeerscriptie) naar aanleiding van een helder afgebakend vraagstuk van een organisatie op het gebied van marketing-, marketingcommunicatie- en/of salesmanagement. Ter onderbouwing van het advies doet de student primair onderzoek, (indien nodig) aangevuld met literatuurstudie of deskresearch.

Mondeling:
Tijdens het mondelinge examen op de hogeschool is de student in staat de resultaten van de opdracht mondeling te verdedigen en zijn advies in een brede context te plaatsen.

Studiemateriaal:
Voor de meest recente informatie zie de boekenlijst op intranet: Hanze.nl/CE of de blackboard course

Instapvoorwaarden:
De student heeft 120 EC behaald uit jaar 2 en 3
De student heeft zijn minor/specialisatie gevolgd

Om af te kunnen studeren dient de student:
 • van DC 2-6, minimaal 2 competenties op niveau 3 te beheersen
 • DC 8 op niveau 3 te beheersen
 • DC 9-10 minimaal voldoende te beheersen
Kosten:
Zie de boekenlijst op de intranet pagina van je opleiding onder Praktische Zaken