Vak: Bedrijfscommunicatie Nederlands 6 credits: 2

Vakcode
CEVB15BCN6
Naam
Bedrijfscommunicatie Nederlands 6
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
2
Taal
Nederlands
Coördinator
W.A.M. van Schie
Werkvormen
 • Individueel
 • Practicum / Training
Toetsen
 • Bedrijfscommunicatie Nederlands 6 - Overige toetsing

Leeruitkomsten

Opleidingscompetenties:
 • KOERS BEPALEN; De CE’er zet de commerciële koers uit. Dit doet hij op basis van zijn visie, de kansen die hij in de markt ziet en het duurzame concurrentievoordeel van de organisatie waarin hij werkzaam is. Omdat hij niet in een vacuüm werkt is de CE’er een bruggenbouwer die zowel kennis als mensen verbindt.
 • REALISEREN; De CE’er realiseert vanuit het ontwikkelde concept een duurzaam commercieel (deel)product of dienst voor bestaande- en potentiele stakeholders. De CE’er draagt creatieve oplossingen aan, faciliteert (onderdelen van) het uitvoeringsproces toont doorzettingsvermogen en neemt (financiële) verantwoordelijkheid om samen met interne- en externe partijen tot het gewenste commerciële resultaat te komen. Tijdens de realisatie draagt hij zorg voor het commitment van stakeholders.
21st-century skills:
 • Creativiteit
 • Initiatief
 • Communicatief
 • Commercieel bewustzijn
 • Kritisch denken
Leeruitkomsten:
De student kan:
 • verschillende bedrijfsteksten herkennen en beoordelen en hun doel voor de interne en externe stakeholders benoemen;
 • doelgroep- en op de beroepspraktijk gerichte, relevante teksten voor organisaties schrijven in een passende (huis)stijl en volgens een heldere structuur: een corporate story, een corporate advertorial, een achtergrondartikel voor een relatiemagazine en een directiespeech.

Inhoud

Niveau:
Verdiepend
 
Inhoud:
In vier schrijfpraktijkbijeenkomsten werken de studenten (in halve klassen) gericht aan hun schrijfvaardigheden aan de hand van schrijfopdrachten voor een schrijfdossier. In de werkcolleges maken de studenten een begin met de schrijfopdrachten, die ze vervolgens thuis afmaken en aan het schrijfdossier toevoegen. De schrijfopdrachten zijn zoveel mogelijk inhoudelijk relevant voor en sluiten aan bij de Integrale Opdracht van blok 10. Hiertoe behoren onder meer een corporate story, een corporate advertorial, een artikel voor een relatiemagazine en een directiespeech. De studenten leveren hun complete schrijfdossier aan bij de docent, die twee opdrachten gedetailleerd en de andere twee globaal zal beoordelen voor het eindcijfer.

Studiemateriaal:
Voor de meest recente informatie zie de boekenlijst op intranet: Hanze.nl/CE of Hanze.nl/JCA of de blackboard course.