Vak: Businessanalyse en onderzoek credits: 2

Vakcode
CEVB18BAO
Naam
Businessanalyse en onderzoek
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
2
Taal
Nederlands
Coördinator
T.J. Fischer
Werkvormen
 • Werkcollege
Toetsen
 • Businessanalyse en onderzoek - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

Opleidingscompetenties:
 • WAARDE CREËREN ; De CE’er geeft invulling aan de commerciële koers door duurzame waarde te creëren voor zowel de klant, de organisatie en de maatschappij. Dit doet hij op basis van analyse van data en onderzoek, gericht op het meten van het daadwerkelijk gedrag van de klant. Hij weet deze analyse te vertalen naar een aanpak.
21st-century skills:
 • Nieuwsgierigheid
 • Kritisch denken
Leeruitkomsten:
De student kan:
 • een shopper onderzoek op te zetten en uit te voeren (tbv de IOP);
 • een onderzoek te beoordelen op betrouwbaarheid en validiteit om aan te kunnen geven hoeveel waarde aan de resultaten kunnen worden gehecht;
 • een conceptueel model te maken op basis van theorie en vooronderzoek ten behoeve van een eigen op te zetten onderzoek;
 • deskresearch uit te voeren met behulp van databases uit de mediatheek ten behoeve van de IOP;
 • grote hoeveelheden data te analyseren met behulp van de juiste statistische toetsen om de onderzoeksvragen te beantwoorden;
 • aan te geven welke mogelijkheden Big Data biedt voor marktonderzoek;
 • aan te geven wat ethisch verantwoord handelen is in de context van marktonderzoek;
 • diverse methoden van kwalitatief onderzoek te onderscheiden en op basis van de voor- en nadelen ervan te kiezen voor de juiste methodes gegeven een gestelde onderzoeksvraag;
 • kwalitatieve interviews uit te voeren in het kader van de IOP.

Inhoud

Niveau:
Verdiepend

Inhoud:
In deze module verdiept de student zijn/ haar kennis met kwalitatieve methoden van onderzoek.
Kwalitatieve methoden die hierbij aan bod komen zijn o.a.: enabeling technieken en verwerking in Atlas.ti

 
Studiemateriaal:
Voor de meest recente informatie zie de boekenlijst op intranet: Hanze.nl/CE of Hanze.nl/JCA of de blackboard course.