Vak: Internationalisering credits: 2

Vakcode
CEVB19INT
Naam
Internationalisering
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
2
Taal
Nederlands
Coördinator
B.E. Kouwenhoven
Werkvormen
  • Hoorcollege
Toetsen
  • Internationalisering - Overige toetsing

Leeruitkomsten

Opleidingscompetenties:
  • KOERS BEPALEN; De CE’er zet de commerciële koers uit. Dit doet hij op basis van zijn visie, de kansen die hij in de markt ziet en het duurzame concurrentievoordeel van de organisatie waarin hij werkzaam is. Omdat hij niet in een vacuüm werkt is de CE’er een bruggenbouwer die zowel kennis als mensen verbindt.
21th-century skills:
  • Samenwerken
  • Commercieel bewustzijn
  • Kritisch denken
Leeruitkomsten:
Na dit studieonderdeel kun je:
  • Op basis van een interne en externe analyse de meest relevante zaken bepalen tbv de internationalisering van een bedrijf.
  • Op basis van de analyse onderbouwde keuzes maken mbt de landenselectie, de entreestrategie en de marketingmix in een concrete praktijksituatie.

Inhoud

Niveau:
Verdiepend
 
Inhoud:
In dit studieonderdeel staat het internationale aspect van het marketingplanningsproces centraal. In jaar 1 ben je bezig geweest met operationele planning en uitvoering, voornamelijk op het speelveld van marketing 1.0. In jaar 2 is daar het tactische planningsniveau aan toegevoegd en hebben we naast marketing 1.0 ook marketing 2.0 (online marketing) daar aan toegevoegd. In jaar 3 gaan we het strategische niveau daaraan toevoegen en breiden we het speelveld uit. In het totale marketingplanningsproces focussen we daarbij op het maken van analyses en keuzes. Dit doen we o.a. met het studieonderdeel Internationalisering. Voorbeelden van vraagstukken die hiermee te maken hebben zijn de analyse van buitenlandse markten en hoe je deze kunt betreden en specifieke marketingkeuzes zoals adaptatie versus standaardisatie.

Studiemateriaal:
Voor de meest recente informatie zie de boekenlijst op intranet: Hanze.nl/CE of de blackboard course.
 

School(s)

  • Instituut voor Business, Marketing en Finance