Vak: Engels 7 credits: 1

Vakcode
CEVB21ENG7
Naam
Engels 7
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
1
Taal
Nederlands
Coördinator
E.K. Wildeveld
Werkvormen
  • Werkcollege
Toetsen
  • Engels 7 - Overige toetsing

Leeruitkomsten

Opleidingscompetenties:
  • REALISEREN; De CE’er realiseert vanuit het ontwikkelde concept een duurzaam commercieel (deel)product of dienst voor bestaande- en potentiele stakeholders. De CE’er draagt creatieve oplossingen aan, faciliteert (onderdelen van) het uitvoeringsproces toont doorzettingsvermogen en neemt (financiële) verantwoordelijkheid om samen met interne- en externe partijen tot het gewenste commerciële resultaat te komen. Tijdens de realisatie draagt hij zorg voor het commitment van stakeholders.
21th-century skills:
  • Samenwerken
  • Initiatief
  • Kritisch denken
Leeruitkomsten:
De student kan:
  • een gezamenlijk Engelstalig zakelijk rapport schrijven waarbij hij actief participeert en verantwoordelijkheid neemt voor het eindproduct;
  • een professioneel gesprek voeren in het Engels waarin hij toont bereid te zijn respectvol te luisteren, tolerant te zijn voor individuele en culturele verschillen, verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag en professionele betrokkenheid laat zien.

Inhoud

Niveau:
Gevorderd

Inhoud:
Het vak Engels sluit geheel aan bij de case in dit blok. Studenten schrijven een Engelstalig rapport. Verder vergaderen we in het Engels en worden er Engelstalige notulen gemaakt. De student krijgt idioom aangeboden voor het vergaderen en grammatica daar waar dat nodig is voor het schrijven van het rapport en de notulen.

Studiemateriaal:
Voor de meest recente informatie zie de boekenlijst op intranet: Hanze.nl/CE of Hanze.nl/JCA of de blackboard course.