Vak: Rapport bedrijfsopdracht credits: 24

Vakcode
CEVB21STG
Naam
Rapport bedrijfsopdracht
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
24
Taal
Nederlands
Coördinator
G.J. Schnieders
Werkvormen
 • Individueel
Toetsen
 • Rapport bedrijfsopdracht - Overige toetsing

Leeruitkomsten

Opleidingscompetenties:
 • KOERS BEPALEN; De CE’er zet de commerciële koers uit. Dit doet hij op basis van zijn visie, de kansen die hij in de markt ziet en het duurzame concurrentievoordeel van de organisatie waarin hij werkzaam is. Omdat hij niet in een vacuüm werkt is de CE’er een bruggenbouwer die zowel kennis als mensen verbindt.
 • WAARDE CREËREN ; De CE’er geeft invulling aan de commerciële koers door duurzame waarde te creëren voor zowel de klant, de organisatie en de maatschappij. Dit doet hij op basis van analyse van data en onderzoek, gericht op het meten van het daadwerkelijk gedrag van de klant. Hij weet deze analyse te vertalen naar een aanpak.
 • BUSINESS DEVELOPMENT; De CE’er ontwerpt in co-creatie met stakeholders onderscheidende en/of vernieuwende concepten en verdienmodellen voor de optimalisatie van waarde voor alle relevante stakeholders. Hij anticipeert op en/of initieert veranderingen en verkrijgt draagvlak van de stakeholders gedurende het ontwikkelproces.
 • REALISEREN; De CE’er realiseert vanuit het ontwikkelde concept een duurzaam commercieel (deel)product of dienst voor bestaande- en potentiele stakeholders. De CE’er draagt creatieve oplossingen aan, faciliteert (onderdelen van) het uitvoeringsproces toont doorzettingsvermogen en neemt (financiële) verantwoordelijkheid om samen met interne- en externe partijen tot het gewenste commerciële resultaat te komen. Tijdens de realisatie draagt hij zorg voor het commitment van stakeholders.
21st-century skills:
 • Initiatief
 • Commercieel bewustzijn
 • Kritisch denken
 Leeruitkomsten:
De student kan:
 • zelfstandig een onderzoek opzetten, uitvoeren en hiervan schriftelijk verslag doen
 • zelfstandig een marketingactiviteit opzetten, uitvoeren, evalueren en hiervan schriftelijk verslag doen
 

Inhoud

Niveau:
Verdiepend

Inhoud:
Tijdens zijn stage werkt de student aan twee opdrachten die door het bedrijf zijn verstrekt:
 
 • Een kleinschalig onderzoek
 • Een kleinschalige marketing campagne
De student maakt van beide activiteiten een verslag

Studiemateriaal:
Voor de meest recente informatie zie de boekenlijst op intranet: Hanze.nl/CE of Hanze.nl/JCA of de blackboard course.

Instapvoorwaarden:
60 EC uit jaar 1 + 8 EC uit blok 5