Vak: Denkstijlen en creativiteit credits: 3

Vakcode
CEVH3CMA1
Naam
Denkstijlen en creativiteit
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
A.M. Nauta
Werkvormen
 • Practicum / Training
Toetsen
 • Denkstijlen en creativiteit - Overige toetsing

Leeruitkomsten

Opleidingscompetenties:
 • WAARDE CREËREN ; De CE’er geeft invulling aan de commerciële koers door duurzame waarde te creëren voor zowel de klant, de organisatie en de maatschappij. Dit doet hij op basis van analyse van data en onderzoek, gericht op het meten van het daadwerkelijk gedrag van de klant. Hij weet deze analyse te vertalen naar een aanpak.
21st-century skills:
 • Creativiteit
 • Nieuwsgierigheid
 • Kritisch denken
Leeruitkomsten:
De student kan:
 • een actueel en relevant (marketing)probleem formuleren en dit vertalen in een motiverende  startvraag als basis voor een creatief proces. Hij kan innovatieve ideeën genereren als antwoord op deze vraag. Hij gebruikt hiervoor verschillende creatieve technieken;
 • creatieve ideeën te beoordelen op originaliteit en haalbaarheid en kan hieruit een selectie maken. Hij is in staat een gekozen idee te verrijken en uit te werken tot een aansprekend concept voor de doelgroep;
 • reflecteren op proces en resultaat. Hij heeft zicht op zijn kwaliteiten en vaste denkpatronen, staat open voor nieuwe leerervaringen en is in staat zijn oordeel uit te stellen. Hij toont lef door buiten zijn kader & comfort zone te denken en werken;
 • samenwerken in een team met  verschillende kwaliteiten en perspectieven. Hij neemt verantwoordelijkheid voor het proces en het resultaat.

Inhoud

Niveau:
Verdiepend

Inhoud:
De keuzelijn Contentmarketing bestaat uit 4 thema’s:
 1. Creativiteit en denkstijlen
 2. Marketing in economisch perspectief
 3. Ethiek en filosofie
 4. Storytelling
Op blackboard kun je een kijkje nemen in de course.
 
Studiemateriaal:
Voor de meest recente informatie zie de boekenlijst op intranet: Hanze.nl/CE of de blackboard course.

Bijzonderheden:
Maakt deel uit van de 12 ec-lijn contentmarketing. Aangezien dit een vaardigheidstraining/practicum betreft, is voldoende actieve deelname een voorwaarde voor succesvolle afronding.