Vak: Marketing in economisch perspectief credits: 3

Vakcode
CEVH3CMA2
Naam
Marketing in economisch perspectief
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
H.C. Bouius
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Werkcollege
Toetsen
  • Marketing in economisch perspectief - Overige toetsing

Leeruitkomsten

Opleidingscompetenties:
  • KOERS BEPALEN; De CE’er zet de commerciële koers uit. Dit doet hij op basis van zijn visie, de kansen die hij in de markt ziet en het duurzame concurrentievoordeel van de organisatie waarin hij werkzaam is. Omdat hij niet in een vacuüm werkt is de CE’er een bruggenbouwer die zowel kennis als mensen verbindt.
21st-century skills:
  • Kritisch denken
 Leeruitkomsten:
De student kan analyseren hoe ontwikkelingen in de economie en in de maatschappij de ontwikkeling van (nieuwe) marketinginstrumenten beïnvloeden, waardoor hij beter in staat is te bepalen welke marketinginstrumenten in voor het bedrijf nieuwe situaties kunnen worden ingezet en op welke wijze dat het beste kan gebeuren.

Inhoud

Niveau:
Verdiepend
 
Inhoud:
De keuzelijn Contentmarketing bestaat uit 4 thema’s:
  1. Creativiteit en denkstijlen
  2. Marketing in economisch perspectief
  3. Ethiek en filosofie
  4. Storytelling
Op blackboard kun je een kijkje nemen in de course.

Studiemateriaal:
Voor de meest recente informatie zie de boekenlijst op intranet: Hanze.nl/CE of de blackboard course.

Bijzonderheden:
Deze module maakt deel uit van de 12EC- keuzelijn Contentmarketing. Het te schrijven essay moet met een voldoende (5,5 of hoger) zijn gewaardeerd om het vak te kunnen afronden.