Vak: Marketing, ethiek en filosofie credits: 3

Vakcode
CEVH3CMA3
Naam
Marketing, ethiek en filosofie
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
3
Taal
Nederlands
Coördinator
P. Bosma
Werkvormen
 • Werkcollege
Toetsen
 • Marketing, ethiek en filosofie - Overige toetsing

Leeruitkomsten

Opleidingscompetenties:
 • KOERS BEPALEN; De CE’er zet de commerciële koers uit. Dit doet hij op basis van zijn visie, de kansen die hij in de markt ziet en het duurzame concurrentievoordeel van de organisatie waarin hij werkzaam is. Omdat hij niet in een vacuüm werkt is de CE’er een bruggenbouwer die zowel kennis als mensen verbindt.
 • WAARDE CREËREN ; De CE’er geeft invulling aan de commerciële koers door duurzame waarde te creëren voor zowel de klant, de organisatie en de maatschappij. Dit doet hij op basis van analyse van data en onderzoek, gericht op het meten van het daadwerkelijk gedrag van de klant. Hij weet deze analyse te vertalen naar een aanpak.
 • BUSINESS DEVELOPMENT; De CE’er ontwerpt in co-creatie met stakeholders onderscheidende en/of vernieuwende concepten en verdienmodellen voor de optimalisatie van waarde voor alle relevante stakeholders. Hij anticipeert op en/of initieert veranderingen en verkrijgt draagvlak van de stakeholders gedurende het ontwikkelproces.
 • REALISEREN; De CE’er realiseert vanuit het ontwikkelde concept een duurzaam commercieel (deel)product of dienst voor bestaande- en potentiele stakeholders. De CE’er draagt creatieve oplossingen aan, faciliteert (onderdelen van) het uitvoeringsproces toont doorzettingsvermogen en neemt (financiële) verantwoordelijkheid om samen met interne- en externe partijen tot het gewenste commerciële resultaat te komen. Tijdens de realisatie draagt hij zorg voor het commitment van stakeholders.
21st-century skills:
 • Creativiteit
 • Samenwerken
 • Initiatief
 • Doorzettingsvermogen
 • Aanpassingsvermogen
 • Communicatief
 • Verantwoordelijkheidsbesef
 • Commercieel bewustzijn
 • Leiderschap
 • Nieuwsgierigheid
 • Kritisch denken
Leeruitkomsten:
De student kan basisinzichten in ethiek en filosofie in verband brengen met de verantwoordelijkheid van de marketeer.

Inhoud

Niveau:
Verdiepend
 
Inhoud:
De keuzelijn Contentmarketing bestaat uit 4 thema’s:
 1. Creativiteit en denkstijlen
 2. Marketing in economisch perspectief
 3. Ethiek en filosofie
 4. Storytelling
Op blackboard kun je een kijkje nemen in de course.

Studiemateriaal:
Voor de meest recente informatie zie de boekenlijst op intranet: Hanze.nl/CE of de blackboard course.

Bijzonderheden:
Maakt deel uit van de 12 ec-keuzelijn Contentmarketing. Aanwezigheid is het uitgangspunt voor het onderwijs bij IMM. Bij 20% afwezigheid of meer vervalt deelname aan de eerste kans van het tentamen.