Vak: Managementvaardigheden credits: 2

Vakcode
CEVH3MAN
Naam
Managementvaardigheden
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
2
Taal
Nederlands
Coördinator
M. Bulten
Werkvormen
 • Intervisie
 • Opdracht
 • Werkcollege
Toetsen
 • Managementvaardigheden - Overige toetsing

Leeruitkomsten

Opleidingscompetenties:
 • KOERS BEPALEN; De CE’er zet de commerciële koers uit. Dit doet hij op basis van zijn visie, de kansen die hij in de markt ziet en het duurzame concurrentievoordeel van de organisatie waarin hij werkzaam is. Omdat hij niet in een vacuüm werkt is de CE’er een bruggenbouwer die zowel kennis als mensen verbindt.
 • WAARDE CREËREN ; De CE’er geeft invulling aan de commerciële koers door duurzame waarde te creëren voor zowel de klant, de organisatie en de maatschappij. Dit doet hij op basis van analyse van data en onderzoek, gericht op het meten van het daadwerkelijk gedrag van de klant. Hij weet deze analyse te vertalen naar een aanpak.
 • BUSINESS DEVELOPMENT; De CE’er ontwerpt in co-creatie met stakeholders onderscheidende en/of vernieuwende concepten en verdienmodellen voor de optimalisatie van waarde voor alle relevante stakeholders. Hij anticipeert op en/of initieert veranderingen en verkrijgt draagvlak van de stakeholders gedurende het ontwikkelproces.
 • REALISEREN; De CE’er realiseert vanuit het ontwikkelde concept een duurzaam commercieel (deel)product of dienst voor bestaande- en potentiele stakeholders. De CE’er draagt creatieve oplossingen aan, faciliteert (onderdelen van) het uitvoeringsproces toont doorzettingsvermogen en neemt (financiële) verantwoordelijkheid om samen met interne- en externe partijen tot het gewenste commerciële resultaat te komen. Tijdens de realisatie draagt hij zorg voor het commitment van stakeholders.
21st-century skills:
 • Creativiteit
 • Samenwerken
 • Initiatief
 • Doorzettingsvermogen
 • Aanpassingsvermogen
 • Communicatief
 • Verantwoordelijkheidsbesef
 • Commercieel bewustzijn
 • Leiderschap
 • Nieuwsgierigheid
 • Kritisch denken
Leeruitkomsten:
De student kan:
 • enkele relevante communicatiemodellen, gesprekstechnieken en principes op het gebied van managementvaardigheden herkennen;
 • reflecteren op zijn eigen communicatieve- en managementvaardigheden;
 • leerdoelen opstellen en evalueren met betrekking tot zijn eigen communicatieve- en managementvaardigheden;
 • de theorie toepassen in diverse gesprekssituaties;
 • een presentatie houden aan groepsgenoten over een in relatie tot de leerdoelen gelezen actueel managementboek;
 • persoonlijk leiderschap toepassen.

Inhoud

Niveau:
Verdiepend
 
Inhoud:
Managementvaardigheden is een praktische module waarin je kennis maakt en ervaring opdoet met de belangrijkste managementvaardigheden. De module is opgebouwd rondom de driedeling zelfmanagement, managen van mensen en managen van (doel)groepen. De theorie wordt je aangereikt via twee werkcolleges. Daarna laat je via een drietal gesprekken en in het contact met de coach je managementvaardigheden zien in de praktijk. Tot slot schrijf je een reflectieverslag, waarin je terugkijkt op je ontwikkeling qua managementvaardigheden.
 
Studiemateriaal:
Voor de meest recente informatie zie de boekenlijst op intranet: Hanze.nl/CE of Hanze.nl/JCA of de blackboard course.