Vak: Domein Marketing 2 credits: 5

Vakcode
CEVP21MKT2
Naam
Domein Marketing 2
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
B. Volders
Werkvormen
  • Opdracht
Toetsen
  • Marketing 2 / interne omgeving - Computer, organisatie ToetsCentrum
  • Marketing 2 / MS-Excel - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

De student kan (project):
  • een plan van aanpak maken voor de analyse van en het advies over de marktgerichtheid van een organisatie
  • uitleggen wat een sterkte en/of zwakte is van een organisatie en onderbouwen waarom, met gebruik van aangereikte en zelf te bepalen modellen en bronnen
  • een oordeel geven over de marktgerichtheid van een organisatie
  • conform de Voorschriften BCN Rapporteren een gedegen adviesrapport opstellen
  • de uitgevoerde analyse en het advies overtuigend presenteren en antwoorden geven op gestelde vragen.
  • efficiĆ«nt en effectief samenwerken

Inhoud

Niveau:
Inleidend

Inhoud
Projectopdracht
De opdracht van het Project in blok 2 luidt voor elke groep: analyseer en beschrijf een organisatie op hun marktgerichtheid m.b.v. het 7S-model en de marketingmix en adviseer fictief de organisatie over het verbeteren van de geconstateerde sterktes en zwaktes van de organisatie.
De project opdrachten en -mijlpalen sluiten aan bij deze Projectopdracht evenals de opdrachten van het vak marketing. Aan de hand van de project opdrachten en -mijlpalen bouw je een portfolio op die je aan de eindopdracht toevoegt. De project opdrachten en -mijlpalen kun je vinden in de map Weekplanning en opdrachten.
De opdrachten en uitwerking geven altijd speelruimte voor eigen interpretatie. Het gaat erom waarop jullie analyse en advies is gebaseerd ofwel jullie onderbouwing. Tip: bekijk ruim van te voren wanneer wat van jullie verwacht wordt. Maak dit zo concreet mogelijk voordat je bezig gaat met de uitwerking
Studiemateriaal:
Voor de meest recente informatie zie de boekenlijst op intranet: Hanze.nl/CE of de blackboard course