Vak: Domein Professionele en persoonlijke groei 3 credits: 5

Vakcode
CEVP21PPG3
Naam
Domein Professionele en persoonlijke groei 3
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
M. Bulten
Werkvormen
 • Opdracht
Toetsen
 • Engels 3 / meetings - Overige toetsing
 • PPG-skills 3 / creativiteit - Overige toetsing

Leeruitkomsten

Opleidingscompetenties:
 • KOERS BEPALEN; De CE’er zet de commerciële koers uit. Dit doet hij op basis van zijn visie, de kansen die hij in de markt ziet en het duurzame concurrentievoordeel van de organisatie waarin hij werkzaam is. Omdat hij niet in een vacuüm werkt is de CE’er een bruggenbouwer die zowel kennis als mensen verbindt.
 • WAARDE CREËREN ; De CE’er geeft invulling aan de commerciële koers door duurzame waarde te creëren voor zowel de klant, de organisatie en de maatschappij. Dit doet hij op basis van analyse van data en onderzoek, gericht op het meten van het daadwerkelijk gedrag van de klant. Hij weet deze analyse te vertalen naar een aanpak.
 • BUSINESS DEVELOPMENT; De CE’er ontwerpt in co-creatie met stakeholders onderscheidende en/of vernieuwende concepten en verdienmodellen voor de optimalisatie van waarde voor alle relevante stakeholders. Hij anticipeert op en/of initieert veranderingen en verkrijgt draagvlak van de stakeholders gedurende het ontwikkelproces.
 • REALISEREN; De CE’er realiseert vanuit het ontwikkelde concept een duurzaam commercieel (deel)product of dienst voor bestaande- en potentiele stakeholders. De CE’er draagt creatieve oplossingen aan, faciliteert (onderdelen van) het uitvoeringsproces toont doorzettingsvermogen en neemt (financiële) verantwoordelijkheid om samen met interne- en externe partijen tot het gewenste commerciële resultaat te komen. Tijdens de realisatie draagt hij zorg voor het commitment van stakeholders.
21st-century skills:
 • Creativiteit
 • Samenwerken
 • Initiatief
 • Doorzettingsvermogen
 • Aanpassingsvermogen
 • Communicatief
 • Verantwoordelijkheidsbesef
 • Commercieel bewustzijn
 • Leiderschap
 • Nieuwsgierigheid
 • Kritisch denken
Leeruitkomsten:
Dit vak zal in studiejaar 2021-2022 voor het eerst worden aangeboden en is op dit moment in ontwikkeling. De leeruitkomsten van dit vak zullen voor de start op Blackboard verschijnen.
 

Inhoud

Niveau:
Inleidend

Inhoud
Dit vak zal in studiejaar 2021-2022 voor het eerst worden aangeboden en is op dit moment in ontwikkeling. De inhoud van dit vak zal voor de start op Blackboard verschijnen.
 
Studiemateriaal:
Voor de meest recente informatie zie de boekenlijst op intranet: Hanze.nl/CE of de blackboard course.