Vak: Computertoepassingen 1 credits: 1

Vakcode
CHVP4CPT1
Naam
Computertoepassingen 1
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
1
Taal
Nederlands
Coördinator
M.E.F. Apol
Werkvormen
  • Practicum / Training
  • Werkcollege
Toetsen
  • Computertoepassingen - Overige toetsing

Leeruitkomsten

  • De student kan de resultaten van eenvoudige chemische experimenten grafisch en statistisch verwerken met Microsoft Excel.
  • De student kan een wetenschappelijk verslag indelen en opmaken volgens de gegeven richtlijnen.
  • De student kan een wetenschappelijke formule opstellen in Microsoft Word door gebruik te maken van de formule editor.
  • De student kan met het programma chemsketch reactievergelijkingen opstellen.

Inhoud

Computertoepassingen 1 is een inleiding in het gebruik van Microsoft Excel bij het grafisch verwerken van experimentele resultaten en het schrijven van een verslag met Microsoft Word; waarbij gebruik gemaakt wordt van het programma Chemsketch voor het maken van reactievergelijkingen en opstellingen.

Literatuur
Dictaat "Computertoepassingen"
Blackboard course thema 4
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Life Science & Technology