Vak: Digital Ethics credits: 3

Vakcode
CMVB18DET
Naam
Digital Ethics
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
3
Taal
Engels, Nederlands
Coördinator
M. Smit
Werkvormen
  • Werkcollege
Toetsen
  • Digital Ethics - Overige toetsing

Leeruitkomsten

A3 (niveau 2): De CMD'er doet kennis op van het domein, zoekt relevante theorieën op en analyseert technologische ontwikkelingen en begrijpt de mogelijkheden hiervan om het gestructureerde probleem op te lossen
 
H1 (niveau 2): De CMD’er kent de eigen sterktes en zwaktes, formuleert de leerbehoefte, reflecteert op hierop en neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen en stuurt zichzelf bij ten aanzien van leren
 
I1 (niveau 2): De CMD’er toont onder begeleiding een  onderzoekende houding (bij de activiteiten en vaardigheden) 

Inhoud

In het werkveld van de CMD-er is het bewust en verantwoord omgaan met digitale systemen en data erg belangrijk. Vooral omdat er steeds meer data van consumenten wordt opgeslagen en verhandeld, informatie- en communicatiesystemen het gedrag van consumenten transparanter maakt, organisaties en systemen steeds vaker doelwit worden van hackers. Kennis van relevante wet- en regelgeving is daarbij essentieel. Maar ook het digitaal ethisch verantwoorden ondernemen van zowel commerciële organisaties als (semi)overheidsinstanties. Voor jou als CMD-er zijn de sleutelbegrippen hierbij ethiek, privacy en digital security.
In het vak Digital Ethics gaan we aan de slag met ethiek, (digitale) privacy en (digitale) veiligheid.

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT