Vak: Stage credits: 30

Vakcode
CMVB18STG
Naam
Stage
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
30
Taal
Engels, Nederlands
Coördinator
B.J. Hoekman
Werkvormen
 • Stage, werk
Toetsen
 • Stage - Overige toetsing

Leeruitkomsten

 • Je brengt de gebruikerscontext in kaart tijdens het ontwerpproces van de multimedia producten die je ontwerpt tijdens de stage. Daarbij betrek je de eindgebruikers en andere stakeholders tijdens het proces.
 • Je vertaalt de wensen van de eindgebruiker en andere stakeholders in creatieve concepten voor (interactieve) multimedia producten en verantwoordt daarbij de gemaakte keuzes. 
 • Je werkt voor de stageorganisatie verschillende concepten uit tot interactieve prototypes en (deel)producten. Daarbij gebruik je jouw kennis van interactie, storytelling, beleving, gedragsverandering en vormgeving van multimedia interfaces.  
 • Je houdt bij het ontwerp en realiseren van jouw (interactieve) multimedia producten rekening met het draagvlak en de latere ingebruikname door de organisatie en verantwoordt daarbij de gemaakte keuzes. 
 • Je valideert en verfijnt het ontwerp van de producten waar je tijdens de stage aan werkt. Dit doe je door de gebruiksvriendelijkheid en de kwaliteit van de gebruikerservaring te evalueren met de gebruikers door middel van verschillende evaluatiemethoden en ­technieken. 
 • Je doorloopt het onderzoeksproces tijdens de stage op een methodische en navolgbare manier waarbij je een verantwoorde keuze maakt uit een breed een palet aan onderzoeksmethoden en technieken. 
 • Je laat zien dat je zelfstandig kunt plannen, uitvoeren, monitoren en beheren. 
 • Je kan op basis van verschillende modellen een organisatie­analyse maken om kansen binnen de stageorganisatie in kaart te brengen.
 • Je laat zien dat je in teamverband binnen de stageorganisatie verschillende rollen en disciplines met elkaar kunt verbinden en hulp van experts inschakelt waar dat nodig is. 
 • Je reflecteert op basis van een persoonlijk ontwikkelingsportfolio op jouw leerproces en de beoogde CMD­-competenties binnen de stageperiode.


 

Inhoud

De stage is een externe leersituatie waarin je werk aan de CMD-­competenties (domeincompetenties en de professionele competenties). Dit doe je binnen de context van een professionele organisatie en onder begeleiding van een ervaren CMD professional. Tijdens de stage participeert de student in de dagelijkse gang van zaken van de stageorganisatie. Jij gaat hierbij:

 • CMD vaardigheden en kennis verbreden en verdiepen
 • Leren om deze kennis en vaardigheden in de praktijk toe te passen Leren hoe een professionele organisatie werkt
 • Leren om doelen te stellen, hierop te reflecteren en jezelf te ontwikkelen.
De duur van de stage bedraagt ca. 100 werkdagen (inclusief Stage Event: stageterugkomdag). Het uitgangspunt is een volledige werkweek op basis van de cao van de stageorganisatie.

OPDRACHT
Tijdens de stage werk je aan diverse opdrachten die gezamenlijk het ontwikkelportfolio vormen. Als bewijsmateriaal voor de verschillende competenties voeg je producten toe waaraan je tijdens de stage hebt gewerkt. Aan het einde van de stage komt de stage docent langs bij de stageorganisatie om het geheel te beoordelen middels een CGI. Halverwege de stage is er een verplicht StageEvent waar de student een presentatie dient te geven van zijn/haar stage.

School(s)

 • Instituut voor Communicatie, Media & IT