Vak: Future design credits: 10

Vakcode
CMVB20FUD
Naam
Future design
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
10
Taal
Nederlands
Coördinator
B.A. van der Meer
Werkvormen
 • Projectonderwijs
Toetsen
 • Future design - Overige toetsing

Leeruitkomsten

 •  
 • Je brengt de achtergrond van trends en de achtergrond van de ontwerpen in kaart en werkt aan een visievorming op het domein.
 • Je ontwikkelt en visualiseert een concept voor je project. Uit de visualisatie wordt duidelijk hoe je ontwerp werkt, met welke uitgangspunten is gewerkt en op welke manier (met welke rationale) je tot dit concept bent gekomen.
 • Je prototypeert een ‘experience design’. Uit het experience design wordt duidelijk wat een gebruiker van je ontwerp meemaakt en/ of hoe het wordt gebruikt. Je gebruikt een passende tool en in de overtuigende uitvoering is aandacht voor stijl en gevoel voor kwaliteit.
 • Je prototypeert een ‘proof of concept’. Uit de proof of concept blijkt hoe/dat het ontwerp werkt of kan werken. 
 • Je gebruikt bronnen, artikelen en zoekt naar verdieping tijdens het gehele proces. Dat wordt duidelijk in de iteraties die je doorloopt. Je creëert bijvoorbeeld een argumentenkaart. En gebruikt inzichten uit de deconstructie methode. Je organiseert je proces en itereert. 

 

Inhoud

Bij Future Design word je uitgedaagd om ontwerpen te maken die een beeld geven hoe toekomstige gebruikers technologie gebruiken om toekomstige problemen op te lossen. Dat doe je binnen een zelfafgebakende probleemcontext, waarvan je zelf de relevantie onderbouwt.

OPDRACHT
Je maakt een ontwerp waarin wordt uitgewerkt hoe toekomstige gebruikers toekomstige technieken kunnen inzetten om toekomstige problemen op te lossen. Tijdens de opdracht lever je als tweetal twee artefacten op, die beide worden gepresenteerd tijdens een event of demo.
 • Het eerste artefact is een ‘experiencedesign’: een verbeelding van de beoogde ervaring van de gebruiker binnen een duidelijk afgebakende (toekomstige) probleemcontext.
 • Het tweede artefact is een ‘proof of concept’ waarin een gedeelte van de experience wordt uitgewerkt, dit keer niet als prototype maar als werkend artefact.

Een visueel verslag of liever een design document begeleidt (minstens) twee ontwerpen. Een ‘experience design’: een verbeelding van de beoogde ervaring van de gebruiker binnen een duidelijk afgebakende (toekomstige) probleemcontext. Voor de verbeelding wordt bij voorkeur een combinatie van prototyping tools gebruikt om het design zo rijk mogelijk te maken.
Het tweede artefact is een ‘proof of concept’ waarin een gedeelte van de experience wordt uitgewerkt, dit keer niet als prototype maar als werkend artefact.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

 • Instituut voor Communicatie, Media & IT