Vak: Ontwerpend Onderzoek credits: 5

Vakcode
CMVP22OON
Naam
Ontwerpend Onderzoek
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Engels, Nederlands
Coördinator
C.F.S. Bot
Werkvormen
  • Werkcollege
Toetsen
  • Ontwerpend Onderzoek - Overige toetsing

Leeruitkomsten

  • Je laat zien dat je de aangereikte onderzoeksmethoden alleen en in samenwerking met andere studenten, kunt toepassen. 
  • Je kiest voor een aangereikte probleemstelling een drie-­ of viertal onderzoeksmethoden en je beargumenteert je keuze. 
  • Je voert de verschillende methoden uit waarbij je, voor het probleem relevante, data verzamelt totdat je een beeld hebt dat recht doet aan validiteit, betrouwbaarheid, saturatie. 
  • Je presenteert de gevonden data op een manier die voor opdrachtgevers en medeontwerpers toegankelijk en inzichtelijk is. 
  • Je selecteert de meest relevante data die voor verdere ontwerpstappen van belang zijn en je beargumenteert je keuze.
  • Je onderbouwt hoe de aangereikte onderzoeksmethoden aansluiten op jouw onderzoek. 
  • Je doet middels een rapport verslag van de doorlopen stappen en ondersteunt deze met theorie en reflectie.

Inhoud

Als ontwerper is het belangrijk dat je de context van het probleem en het probleem zelf helder hebt. Het is immers belangrijk dat de ontwerpoplossing die je voorstelt ook goed het daadwerkelijke probleem oplost. In dit vak leer je in groepjes samen verschillende onderzoeksmethoden te hanteren die in de oriëntatie van een project (fasen understand, observe en define point of view) een belangrijke rol spelen om te komen tot een goed ontwerp. Ook krijg je theoretische elementen aangereikt die een belangrijke rol spelen bij onderzoek zoals kwalitatief en kwantitatief onderzoek, validiteit, betrouwbaarheid, saturatie, etc.

OPDRACHT
In de laatste weken van de periode krijg je individueel een casus over een probleem rond inclusiviteit. Dit probleem moet je individueel verder verkennen door 3 a 4 methoden te kiezen en toe te passen. De uitkomsten van je onderzoek representeer je in een onderzoeksrapport, waarin je tevens beargumenteert waarom je welke methoden hebt gekozen en je beschrijft hoe de aangeleerde onderzoekstheorie aansluit bij jouw onderzoek.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT