Vak: Project Design Cycle 1 credits: 5

Vakcode
CMVP22PDC1
Naam
Project Design Cycle 1
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
T. Offringa
Werkvormen
  • Werkcollege
Toetsen
  • Project Design Cycle 1 - Overige toetsing

Leeruitkomsten

  • Je definieert en onderzoekt samen met je groepsgenoten de probleemstelling binnen de geschetste kaders (een vooropgestelde case en mogelijke oplossingsrichting).
  • Je genereert ideeën en mogelijke oplossingsrichtingen tot gevisualiseerde concepten op basis van diverse aangereikte methodes zoals de Design Thinking methodologie en/of de CMD Method Pack methodes. Hierbij houd je rekening met de doelgroep en wensen/doelstellingen van de opdrachtgever. 
  • Je concretiseert op basis van je eerder opgestelde concepten een prototype in HTML/CSS, Adobe XD of een Tool naar keuze enevalueert deze met de doelgroep en opdrachtgever. Op basis van deze evaluatie verwerk je feedback in nieuwe iteraties.
  • Je onderzoekt in de verschillende fases van het Design Thinking proces de probleemstelling, doelgroep en mogelijke oplossingen met behulp van (maar niet beperkt tot) methodes als Desk Research, interviews, enquêtes en user testing. 
  • Je bespreekt met je team de verschillende achtergronden, voorkennis en leerdoelen van elk individueel teamlid en werkt gedurende het project samen aan en met een inter­ disciplinair team, waar je rekening houdt met de wensen, eisen en achtergronden van diverse stakeholders (gebruikers, opdrachtgever, etc.). 
  • Je houdt rekening met het maatschappelijk aspect van ons werk en bent je bewust van de invloed die je op dat vlak kunt uitoefenen met het werk wat je maakt. Een persoonlijke betrokkenheid in de maatschappij en samenleving zijn daarbij van groot belang.

 

Inhoud

Tijdens het project PDC#1 doorloop je in blok drie de vier stappen van de design cycle voor een zelfgekozen case. De oplossing voor de probleemstelling staat vrij. Er is keuze uit 10 fictieve cases
met opdrachtgevers zoals: Wildlands Emmen, Staatsbosbeheer, Noorderzon Festival, etc. De tools tijdens dit blok gaan over Interaction Design, denk daarbij aan het uitwerken van een schaalbare website in HTML/CSS (media queries, SVGs, CSS Grid en Flexbox) maar ook aan Interaction Design principes zoals het PACT model en taakscenario’s. Daarnaast leer je een nieuwe prototyping tool in dit blok: Axure.

OPDRACHT
Tijdens de 8 weken ga je aan de slag met een oplossing voor de probleemstelling van een door jullie groep gekozen case.Doormiddel van Design Thinking, CMD Methods Pack etc, doe je vooronderzoek om het uiteindelijke concept zo goed mogelijk te kunnen onderbouwen. Je levert individueel een ontwikkelportfolio in. In dit ontwikkelportfolio bewijs je aan de hand van bewijsstukken en een kritische reflectie hoe je aan elke competentie hebt gewerkt. Verder is er aan het eind van het blok een demonstratie waar je met je groep je werk presenteert.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Communicatie, Media & IT