Vak: Theorie trede 9 periode CD credits: 10

Vakcode
DDVP22TH9CD
Naam
Theorie trede 9 periode CD
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
10
Taal
Nederlands
Coördinator
R. de Haan
Werkvormen
Toetsen

Leeruitkomsten

Artistiek vermogen:
De student kan onder begeleiding van derden artistieke processen en producten realiseren.

Pedagogisch-didactisch vermogen:
De student beschikt over een basis aan pedagogische en didactische kennis en vaardigheden. 

Interpersoonlijk vermogen:
De student absorbeert informatie, idee├źn en oplossingen van docenten en derden uit het vakgebied en kan deze inzetten t.b.v. Samenwerkingsvormen met medestudenten binnen de opleidingscontext.

Omgevingsgericht vermogen:
De student signaleert binnen de gestelde kaders relevante ontwikkelingen in de kunsteducatie en kan onder begeleiding van derden ambities omzetten in concrete acties binnen de opleidingscontext.

Kritisch reflectief en onderzoekend vermogen:
De student komt door onderzoek en reflectie tot inzicht en kennis voor zijn functioneren en kan aan de hand van de door docent aangedragen kaders een mening vormen over materiaal uit het vakgebied.

Inhoud

Theoriedomein: in dit domein ori├źnteert de student zich op de onderwijspraktijk en maakt hij kennis met de onderwijskundige, didactische en methodische aspecten van het danskunstonderwijs. Daarnaast wordt in dit domein de theoretische achtergrond van de (podium)kunst verworven. In trede 9 wordt dit domein gecombineerd met het Theoriedomein van de opleiding Hbo-Bachelor Dans.

Creatieve Educatieve Praktijk (CEP) Theorie
Creatieve Educatieve Praktijk richt zich op het vak dans in het funderend onderwijs. Studenten doen onderzoek naar de positie van dans in onderwijs, ze ontwerpen lesmaterialen en ontwikkelen diverse interdisciplinaire en vakoverstijgende dansprojecten.

Dansanalyse
Dit domeindonderdeel omvat de theorie en de ontleding van de ballet-, jazz- en PTMD-techniek.

Dans-, Kunst & Cultuur-, en Muziekgeschiedenis
Plaatst de theorie van dans-,-kunst & cultuur en muziek in (historisch) perspectief en legt hiermee de basis voor kennis over de ontwikkelingen in het hedendaagse

Kunsteducatie
Het ontwerpen en ontwikkelen van lesplannen kunsteducatie in de ruimste zin des woords, assimilatie van kennis betreffende kunst kijken, kunst voelen en kunst doceren.

Management Organisatie & Ondernemerschap (MOO)
MOO heeft als doel de theoretische kennis en vaardigheden aan te leren over het ondernemen en  managen van projecten.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Lucia Marthas Institute for Performing Arts