Vak: Muziektheater trede 10 periode AB credits: 5

Vakcode
DNVA20MT10AB
Naam
Muziektheater trede 10 periode AB
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
R. de Haan
Werkvormen
Toetsen

Leeruitkomsten

Creërend vermogen:
De student is in staat zelfstandig betekenis te geven aan artistiek werk.

Ambachtelijk vermogen:
De student past instrumentele basisvaardigheden en kennis op aanwijzing van derden toe binnen de opleidingscontext. 

Onderzoekend en reflectief vermogen:
De student komt door onderzoek en reflectie tot inzicht en kennis voor zijn functioneren, stelt eigen en andermans werk volgens de aangedragen kaders ter discussie en kan onder begeleiding inzichten omzetten in handelen. 

Vermogen tot groei en ontwikkeling:
De student kent eigen sterke en zwakke punten, absorbeert informatie, ideeën en oplossingen van docenten en professionals uit het vakgebied om deze vervolgens te gebruiken binnen de opleidingscontext.

Ondernemend en organiserend vermogen:
De student kan onder begeleiding van derden aangedragen opdrachten en eigen ambities effectief vormgeven binnen de opleidingscontext en heeft handelingsalternatieven om problemen op te lossen.

Communicatief vermogen:
De student verwoordt en legitimeert informatie, ideeën en oplossingen van derden uit het vakgebied doelgericht en kan dit met medestudenten gebruiken binnen de opleidingscontext.

Vermogen tot samenwerking:
De student werkt samen met derden en draagt gedeelde verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van een artistiek product of proces binnen de opleidingscontext.

Inhoud

Muziektheaterdomein: in dit domein staat de beheersing van de muziektheatertechnische onderdelen centraal. Het domein Muziektheater is verdeeld in een kern- en een basisdeel, waarbij de technische beheersing wordt verworven in het basisdeel en in het kerndeel een brug wordt geslagen tussen de techniek, de verschillende vormen van muziektheater en het werkveld.

Acteren
Acteren dient als basis voor het domeinonderdeel Musical Theatre, maar is in de vorm van musical Acteren ook een zelfstandig domeinonderdeel.

Ensemblezang 
Ensemblezang dient als basis voor het domeinonderdeel Musical Theatre, maar is ook een zelfstandig domeinonderdeel. Het kerndoel is meerstemmigheid. Dit domeinonderdeel is gekoppeld aan het domeinonderdeel Musicalgeschiedenis en zal waar mogelijk de musicalgeschiedenis in de praktijk brengen.

Musical Theatre
In Musical Theatre vormen de bestaande musicals, en dan in het bijzonder de dans- en ensemblezangstukken, het les- en leermateriaal. Musical Theatre is het kerndomeinonderdeel van het domein Muziektheater.

Stemcoaching
Stemcoaching fungeert als ondersteuning voor de domeinonderdelen Acteren, Ensemblezang, Musical Theatre en Zangtechniek.

Solfège
Solfège omvat het op het gehoor leren onderscheiden en het kunnen lezen van tonen en intervallen en wordt in verschillende modules gegeven, waarbij studenten eerst in trede 9 module één moeten hebben behaald om door te kunnen stromen naar module twee enz. In totaal zijn er vier modules die behaald moeten worden

Tapdans
Tapdans dient als basis voor de Muziektheatertechniek en Danstechniek, maar is ook een zelfstandige techniek. Tapdans in een dansvorm waarbij men met de voeten ritmische klanken produceert.

Zanginterpretatie
Zanginterpretatie is een apart onderdeel van Zangtechniek, waarbij de tekstinterpretatie centraal staat.

Zangtechniek
Zangtechniek dient als basis voor alle domeinonderdelen waarin zang voorkomt, maar is ook een zelfstandige techniek.

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Lucia Marthas Institute for Performing Arts