Vak: Power Up Yourself 1 credits: 5

Vakcode
ELVP22PUY1
Naam
Power Up Yourself 1
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
5
Taal
Nederlands
Coördinator
M.H. Bergstra
Werkvormen
  • Probleem gestuurd onderwijs
Toetsen
  • Power Up Yourself 1 - Opdracht

Leeruitkomsten

Professionaliseren
De student is in staat zich vaardigheden eigen te maken en deze bij te houden, is zelfsturend, constructief in het geven en ontvangen van feedback, laat flexibiliteit zien en kan helder communiceren. 

Inhoud

In de module PUY is er aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de student. In het eerste jaar ligt hierbij de focus op studieoriƫntatie. De invulling van deze module bepaalt de student grotendeels zelf, aan de hand van zijn/haar voorkennis en interesses. De student stelt hiervoor een persoonlijkontwikkelingsplan op dat hij/zij bespreekt met een mentor. Deze beoordeelt de ontwikkeling van de student tijdens een tussentijds gesprek en een eindgesprek.

De module bevat een aantal verplichte onderdelen, zoals mentorlessen en beroepsoriƫntatie. Daarnaast kiest de student zelf welke vaardigheden hij/zij wil verbeteren. Keuzemogelijkheden zijn onder andere het verbeteren van wiskundevaardigheden, computervaardigheden (3D-tekenen, technisch tekenen, 3D-printen) of taalvaardigheid (Nederlands en/of Engels). Ook worden er diverse ondersteunende workshops aangeboden die gericht zijn op het verbeteren van studievaardigheden.