Vak: Technisch Projectmanagement credits: 10

Vakcode
ENDH18PRT
Naam
Technisch Projectmanagement
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
10
Taal
Nederlands
Coördinator
F.P.A. van Haperen
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Werkcollege
Toetsen
  • Onderhoudsmanagement (TB) - Overige toetsing
  • Project Projectmanagement - Overige toetsing
  • Projectmanagement en Recht - Computer, organisatie ToetsCentrum

Leeruitkomsten

 

EVL 1 Technisch Projectmanagement: 

De student verantwoordt in de projectvoorbereiding de onderstaande drie invloedgebieden op consequenties voor de (technische) mogelijkheden om het project uit te voeren en te managen:  de kwaliteitslijn vanuit de technische projectresultaten, de planningslijn vanuit de activiteiten en de onderliggende technische en bedrijfskundige risico’s.   

De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 

1 Project Projectmanagement 

 

Weging 

40 % 

De leeruitkomsten behorende tot deze EVL die in deze toetsmethode worden getoetst 

De student spoort in co-creatie en multidisciplinair projectverband problemen/bottlenecks uit de eigen werkpraktijk op, onderzoekt deze en komt met behulp van een projectmethodiek tot een praktisch toepasbare oplossing voor de opdrachtgever in een beperkte tijdsspanne (onder tijdsdruk). 
 
De student kan keuzes herkennen en kan met vele keuzes (keuzevrijheid) om gaan.
 

Toetsvorm 

Groepsopdracht 

Toetsmoment  

Eind van de module 

Indicatoren / beoordelingscriteria 

De student laat in de projectpraktijk de competenties: Ontwerpen, Managen, Adviseren en Onderzoeken zien op een competentieniveau variërend tussen niveau 1 en 2. 

Minimaal oordeel deeltentamen 

5,5 

 

EVL:  

Technisch Projectmanagement 

De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 

2 Projectmanagement & Recht 

Weging 

40% 

De leeruitkomst behorende tot deze EVL die in deze toetsmethode worden getoetst 

De student schrijft als projectvoorbereiding een projectplan of plan van aanpak waaruit een duidelijke visie blijkt op de kwaliteitslijn, de planningslijn en de onderliggende technische en bedrijfskundige risico’s van het project. 

 

Toetsvorm 

Schitfitelijk tentamen en opdracht (Plan van Aanpak) 

Toetsmoment 

Tijdens module 

Indicatoren /  
Beoordelingscriteria:  
 

 

De student verwoordt op een juiste wijze: 
de businesscase, projectdoelen en de projectresultaten, 
de kaders en randvoorwaarden, de omgeving met de stakeholders en belangen, de noodzakelijke deskundigheid en resources en de risico’s en 
de mogelijkheden om het project uit te voeren rekening houdend met de invloed van vier omgevingsgebieden op het hart van het project. 

 

Minimaal oordeel  

 

Beide onderdelen moeten 5,5 of hoger zijn. 

 

EVL:  

Technisch Projectmanagement  

De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 

3 (TB) Onderhoudsmanagement 

Weging 

20% 

De leeruitkomst behorende tot deze EVL die in deze toetsmethode worden getoetst 

De student begrijpt vanuit de relatie met strategie en risicodenken de toegevoegde waarde van onderhoudsbeleid en vertaalt deze toegevoegde waarde in relatie met logistiek, werkstroombeheer en onderhoudsrollen in een inrichting van de onderhoudsdienst en de dagelijkse werksituatie. 

Toetsvorm 

Individuele opdracht 

Toetsmoment 

Tijdens module 

Indicatoren /  
Beoordelingscriteria:  
 

 

In relatie met strategie en risicodenken de toegevoegde waarde van onderhoudsbeleid en - concepten aangeven. 

De relatie van de toegevoegde waarde met logistiek, werkstroombeheer en onderhoudsrollen is duidelijk.  

Er is een goede en duidelijke vertaling van de toegevoegde waarde in relatie met logistiek, werkstroombeheer en onderhoudsrollen in de inrichting van de onderhoudsdienst en de dagelijkse werksituatie.  

Minimaal oordeel  

 

5,5 

Inhoud


 
 

School(s)

  • Instituut voor Engineering