Vak: Ontwerp en Realisatie Maintenance credits: 10

Vakcode
ENDH19ORM
Naam
Ontwerp en Realisatie Maintenance
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
10
Taal
Nederlands
Coördinator
F.P.A. van Haperen
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Werkcollege
Toetsen
  • Enterprise Dynamics/Reliability Engineer - Opdracht
  • Maintenance Engineering - Opdracht

Leeruitkomsten 
Module 5.2 Maintenance Engineering
EVL 1 Analyse en Beheer Assets
De student beoordeelt Assets op de lange termijn, vanuit keten optimalisatie en betrouwbaarheid gedurende de levensfase, gericht op processen en systemen en condities binnen de organisatie gedurende de gehele levenscyclus van de assets, gebruikmakend van specialistische kennis, kwantitatieve – probabilistische analyses en simulaties.

 
De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 1 Enterprise Dynamics / Reliability Engineering
 
Weging 50%
De leeruitkomsten behorende tot deze EVL die in deze toets methode worden getoetst
De student beoordeelt Assets op de lange termijn, vanuit keten optimalisatie en betrouwbaarheid gedurende de levensfase, gericht op processen en systemen en condities binnen de organisatie gedurende de gehele levenscyclus van de assets, gebruikmakend van specialistische kennis en kwantitatieve – probabilistische analyses.

De student onderscheidt verschillende simulatieproblemen en de bijbehorende oplossingsstrategieën en laat dit onderscheid zien door een simulatiemodel van een voortbrengingsproces te bouwen, te runnen en de resultaten te interpreteren.
De student benut hierbij koppelingen tussen Excell en Enterprise Dynamics
 
Toetsvorm
Opdracht
 
Toetsmoment
Einde module
 
Indicatoren / beoordelingscriteria
De student beoordeelt Assets op de lange termijn, vanuit keten- optimalisatie, gericht op processen en systemen en condities binnen de organisatie gedurende de gehele levenscyclus van de assets.
 
De student beoordeelt de assets op de betrouwbaarheid gedurende de levensfase.

De student maakt gebruik van specialistische kennis en kwantitatieve  probabilistische analyses.
 
De student maakt gebruik van specialistische kennis en simulaties om de analyses te testen.

 
Minimaal oordeel deeltentamen 5,5 
 

EVL:  

Ontwerp & Realisatie Maintenance 

De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 

2 Maintenance Engineering 

Weging 

50% 

De leeruitkomst behorende tot deze EVL die in deze toets methode worden getoetst 

De student beoordeelt Assets op de korte termijn, vanuit procesoptimalisatie en een onderhoudsperspectief gedurende de gebruiksfase op beschikbaarheid, gebruikmakend van algemeen beschikbare kennis en kwalitatieve analyses. 

Toetsvorm 

  Individuele opdracht 

Toetsmoment 

  Einde module 

Indicatoren/ beoordelingscriteria 

 

De student beoordeelt Assets op de korte termijn, vanuit procesoptimalisatie en een onderhoudsperspectief gedurende de gebruiksfase. 

De student beoordeelt Assets op beschikbaarheid gedurende de gebruiksfase.

 
De student maakt gebruik van algemeen beschikbare kennis en kwalitatieve analyses.

Minimaal oordeel  

 

5,5 

Inhoud


 
 

Opgenomen in opleiding(en)

School(s)

  • Instituut voor Engineering