Vak: Professioneel reflecteren op eigen praktijk 4 credits: 10

Vakcode
ENDH19PR4
Naam
Professioneel reflecteren op eigen praktijk 4
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
10
Taal
Nederlands
Coördinator
S. Schrage
Werkvormen
  • Hoorcollege
  • Werkcollege
Toetsen
  • Professionele Vaardigheden 4 - Overige toetsing

Leeruitkomsten

 

Module M4.2. Energietransitie en Energietransitie Automotive

EVL  Professioneel reflecteren op eigen praktijk 

De student laat zien hoe hij in zijn/haar werkomgeving de kennis, vaardigheden en attitude  m.b.t. het gevolgde onderwijs toepast en reflecteert op zijn/haar leermethode(n), professionele ontwikkeling en -handelen in de beroepspraktijk. 

EVL: 

Professioneel reflecteren op eigen praktijk  

De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 

Professionele Vaardigheden 

Weging 

100% 

De leeruitkomsten behorende tot deze EVL die in deze toets methode worden getoetst 

De student laat zien hoe hij in zijn/haar werkomgeving de kennis, vaardigheden, methoden en attitude m.b.t. de onderwerpen van het gevolgde onderwijs toepast en reflecteert op zijn/haar leermethode(n) professionele ontwikkeling en handelen in de beroepspraktijk. 

Toetsvorm 

 Individuele opdracht en werkplekleren 

Toetsmoment 

 Einde module 

Indicatoren / beoordelingscriteria 

De student beheerst, in de drie eerst gevolgde modules, de leeruitkomst op het niveau I (onder begeleiding en gericht op kennis van). 

Vanaf de vierde gevolgde module  groeit dit niveau naar II (met globale aanwijzingen en gericht op grip krijgen op). 

Beschrijving van eigen leerstijl middels professionele rapportages en zelftests.  

Sturing gegeven aan eigen ontwikkeling door studievorderingen en keuzes.  

Aangetoonde relevante werk/stageplek tijdens de duur van de studie door middel van een zelf opgestelde CV, functiebeschrijvingen en organisatiebeschrijvingen alsmede gewaarmerkte werkgeversverklaringen.  

Middels professionele rapportages aantoonbaar beschikken over voldoende reflectievaardigheden om zodoende via een sterkte/zwakte zelfanalyse een professionele ontwikkeling (verder) mogelijk te maken.  

Middels professionele rapportages de ambities richting Engineering /Automotive kenbaar maken.  

Beschreven visie op eigen ontwikkeling n.a.v.het beroepsprofiel op de werkplek van mbo- naar (beginnend) hbo-niveau.  

Beschrijving middels professionele rapportages hoe de student de kennis, vaardigheden en methoden zoals die in de opleiding  aan de orde zijn gesteld op een systematisch correcte manier heeft toegepast in eigen werkomgeving en/of heeft kunnen gebruiken.  

 Middels professionele rapportages en   peerreviews aantoonbaar beschikken over voor een beginnende hbo'er in Engineering/Automotive noodzakelijke (soft)skills die hij/zij heeft verworven via zijn eigen werkomgeving en/of cursussen en workshops

 

Minimaal oordeel  

 

5,5 

 
 

Module 4.2. Energietransitie Automotive 

Relatie met beroepsprofiel 

T2, T3, T4 

P1 

O1 

 

De toetsen waarmee deze EVL wordt getoetst 

Professionele Vaardigheden 

Weging 

100% 

De leeruitkomsten behorende tot deze EVL die in deze toets methode worden getoetst 

De student laat zien hoe hij in zijn/haar Automotive werkomgeving de kennis, vaardigheden en attitude m.b.t. het gevolgde onderwijs toepast en reflecteert op zijn/haar leermethode(n), professionele ontwikkeling en -handelen in de beroepspraktijk.   

Toetsvorm 

 individuele opdracht en werkplekleren 

Toetsmoment 

 Einde module 

Indicatoren / beoordelingscriteria 

De student beheerst, in de drie eerst gevolgde modules, de leeruitkomst op het niveau I (onder begeleiding en gericht op kennis van). 

Vanaf de vierde gevolgde module  groeit dit niveau naar II (met globale aanwijzingen en gericht op grip krijgen op). Vanaf de zevende gevolgde module groeit dit niveau naar niveau III (zelfstandig en gericht op de eigen regie krijgen). 

 Beschrijving van eigen leerstijl middels professionele rapportages en zelftests.  

Sturing gegeven aan eigen ontwikkeling door studievorderingen en keuzes.  

  

Aangetoonde relevante werk/stageplek tijdens de duur van de studie doormiddel van een zelf opgestelde CV, functiebeschrijvingen en organisatiebeschrijvingen alsmede gewaarmerkte werkgeversverklaringen.  

  

Middels professionele rapportages aantoonbaar beschikken over voldoende reflectievaardigheden om zodoende via een sterkte/zwakte zelfanalyse een professionele ontwikkeling (verder) mogelijk te maken.  

  

Middels professionele rapportages de ambities richting Automotive kenbaar maken.  

Beschreven visie op eigen ontwikkeling n.a.v.het beroepsprofiel op de werkplek van MBO- naar (beginnend) HBO-niveau.  

 

Beschrijving middels professionele rapportages hoe de kennis, vaardigheden en methoden zoals die in de opleiding  aan de orde zijn gesteld op een systematisch correcte manier heeft toegepast in eigen werkomgeving en/of heeft kunnen gebruiken.  

 

Middels professionele rapportages en peerreviews aantoonbaar beschikken over voor een beginnende HBO-er in Automotive noodzakelijke (soft)skills die hij/zij heeft verworven via zijn eigen werkomgeving en/of cursussen en workshops 

Minimaal oordeel  

 

5,5 

Inhoud

zie leeruitkomsten