Vak: Proces Optimalisatie credits: 10

Vakcode
ENDH20POP
Naam
Proces Optimalisatie
Studiejaar
2022-2023
ECTS credits
10
Taal
Nederlands
Coördinator
-
Werkvormen
  • Opdracht
Toetsen
  • GB Project (DMAI²C) - Opdracht

Leeruitkomsten

De student:
  • benoemt de stakeholders in de organisatie die verandering in de procesvoering kunnen verhinderen of stimuleren en doet concrete voorstellen hoe de organisatie daarop kan inspelen;
  • legt mogelijke problemen bloot en verwoordt deze in een helder omschreven probleemstelling;
  • voert naar aanleiding van de helder omschreven probleemstelling een proces van systematische metingen uit die ertoe leiden dat de grondoorzaak van het probleem wordt blootgelegd;
  • genereert, samen met betrokkenen bij het project, voorstellen tot oplossing van het probleem en selecteert samen met betrokkenen de beste oplossing die de oorzaak van het probleem wegneemt of significant reduceert;
  • draagt zorg voor de duurzame borging van de van de gerealiseerde verbetering.

Inhoud

Lean en Six sigma (LSS) zijn twee filosofie├źn die beide nastreven om een voortbrengingsproces optimaal te laten verlopen. Lean richt zich met name op het reduceren van doorlooptijd door het reduceren/elimineren van verspillingen in het proces. 6 Sigma richt zich veel meer op een robuust en  voorspelbaar proces dat zo min mogelijk variatie in zijn prestaties laat zien.

Het bovenstaande suggereert al dat beide filosofie├źn complementair aan elkaar zijn.De Lean Six sigma aanpak is het gevolg hiervan.

Binnen Lean Six Sigma werken we volgens Het acroniem DMAIC (Define-Measure-Analyse-Improve/Innovate-Control). Lean en Six Sigma is voor sommige studenten in een eerder stadium ( Thema T17 Robuust Produceren) van de studie al aan bod gekomen. Hoewel er sprake zal zijn van enige herhaling zullen we in deze module dieper op zaken in gaan. 

 

 

School(s)

  • Instituut voor Engineering